:

Vad läser ungdomar idag?

Innehållsförteckning:

  1. Vad läser ungdomar idag?
  2. Hur många läser idag?
  3. Hur ofta läser ungdomar?
  4. Hur många unga läser?
  5. Hur mycket läser vi?
  6. Hur många svenskar läser?
  7. Hur mycket läser svenska ungdomar?
  8. Hur många ungdomar läser tidningen?
  9. Hur många ungdomar läser böcker i Sverige?

Vad läser ungdomar idag?

Barns och ungdomar läser allt mindre och svenska skolbarns läsförmåga har sjunkit sedan 1970-talet, visar en aktuell rapport. ... Att lyssna på högläsning och tillsammans med den man läser med prata om, dra slutsatser om det man har läst, förutsäga vad som ska hända. Helt enkelt bara prata, prata, prata om litteraturen.

Hur många läser idag?

De har genomfört en undersökning av hur mycket svenskar läser varje år sedan slutet av 1970-talet. Det man har kunnat se i den senaste upplagan av denna undersökning är att det är drygt en tredjedel av Sveriges befolkning (i åldrarna 9-79 år) som läser i en bok varje dag.

Hur ofta läser ungdomar?

Kring 40-45 % uppger att de gör detta minst en gång i veckan. Vilken typ av litteratur som barnen/ungdomarna läser skiljer sig naturligtvis beroende på kön och ålder.

Hur många unga läser?

Även om läsningen bland de yngre barnen också minskar är det en större andel yngre som svarar att de läser varje dag. År 2020 läste 21 procent av barnen mellan 9 och 12 år dagligen, en minskning från år 2012 när 31 procent läste dagligen med 31 procent år 2012.

Hur mycket läser vi?

Kvinnor läser böcker i genomsnitt 31 minuter om dagen, män i 19 minuter. Mest tid på bokläsning lägger åldersgruppen 65–79 år och högutbildade. Bland läsare är användningen dock klart högre, totalt 63 minuter (3 minuter längre än 2017 och återigen den högsta siffran sedan 1995 då vi var uppe på 64 minuter).

Hur många svenskar läser?

56 procent av befolkningen läser sociala medier varje dag. 23 procent av befolkningen läser böcker varje dag. Lika många svarar att de läser böcker minst en gång varje vecka. Den grupp som ägnar mest tid åt att läsa böcker är kvinnor som är 50 år eller äldre.

Hur mycket läser svenska ungdomar?

Bland tonåringar i åldern 17 till 18 år är det 8 procent som läser varje dag, enligt rapporten, jämfört med 23 procent år 2012. Rapporten Ungar & medier har visat på en succesiv minskning för den dagliga läsningen under lång tid.

Hur många ungdomar läser tidningen?

Tre av fyra svenskar läser någon gång en papperstidning. Det är lika många som någon gång läser en digital tidning på internet. Bland de yngre läser fler nättidningar. I åldern 26-35 år läser 87 procent någon gång en nättidning och 55 procent en papperstidning.

Hur många ungdomar läser böcker i Sverige?

Andelen unga i åldern 16-25 år som läser böcker varje vecka minskade från 59 procent 2007 till 31 procent 2018. Under perioden 20 var det en större andel bland tjejer än bland killar som läser böcker varje vecka.