:

Vad vet vi om Big Bang?

Innehållsförteckning:

  1. Vad vet vi om Big Bang?
  2. Vad händer efter Big Bang?
  3. Hur låter universum?
  4. Hur skapades allting?
  5. Vad finns det i universum?
  6. Vilka var de första atomerna som bildades?
  7. Hur ser rymden?

Vad vet vi om Big Bang?

Big Bang – universums början Universums utveckling startade för cirka 13,8 miljarder år sedan (!), då rymden började expandera - eller sprida sig. Universum var då otroligt tätt och varmt, och hela universum var koncentrerat i en enda punkt.

Vad händer efter Big Bang?

Ungefär 380 000 år efter Big Bang och när universum var cirka 3 000 °C varmt bildades de första hela atomerna. Då var universum äntligen så svalt att de negativt laddade elektronerna nu tilläts att attraheras till de positivt laddade atomkärnorna. De rekombinerades med varandra.

Hur låter universum?

Och ja, det är faktiskt rymden som låter. Genom att snappa upp radiovågor från de stora planeternas magnetfält och modulera radiofrekvenserna så att de görs hörbara kan vi faktiskt lyssna på rymden.

Hur skapades allting?

Big bang är en teori om hur universum skapades för nästan 14 miljarder år sedan i en extremt varm och tätt packad klump av energi och materia. I big bang expenderades bumlingen med sådan ofattbar kraft och hastighet, att både tid, rum och universum – som vi känner det – bildades.

Vad finns det i universum?

Universum eller världsalltet är all rumtid och allt som existerar däri, inklusive alla planeter, stjärnor, galaxer, innehållet i intergalaktiska rymden, de minsta subatomära partiklarna, och all materia och energi. Liknande termer är kosmos, världsrymden, verklighet och natur.

Vilka var de första atomerna som bildades?

När universum uppstod bildades bara de allra lättaste grundämnena: väte, helium och spår av litium och beryllium. Allra andra grundämnen har uppstått i stjärnornas inre eller i supernovor, exploderande stjärnor. Praktiskt taget alla atomer i våra kroppar har alltså vid något tillfälle bildats i en stjärna.

Hur ser rymden?

Från den fransk-svenska satelliten SPOT kan man se föremål som är 2,5 meter breda. Men det finns även satelliter som kan se föremål som är 30 centimeter stora. Detaljrikedomen på dessa objekt är dock ganska dålig. Det går idag inte att se människoansikten från satellit.