:

Hur länge är nån minut?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge är nån minut?
  2. Hur mycket är någon timme?
  3. Vad innebär ett par stycken?
  4. Hur mycket är ett par?
  5. Är ett par alltid två?
  6. Vad är ett par tre?

Hur länge är nån minut?

Ett samlag är oftast är mellan tre och femton minuter långt.

Hur mycket är någon timme?

Nån timme = från strax under en timme (kanske 40-50 min) till runt två timmar. När det kommer över två timmar behöver man nog använda "några" eller "ett par". Jag skulle säga att "nån timme" betyder "ungefär en timme, kanske uppemot två timmar men inte mer".

Vad innebär ett par stycken?

Det är två, varken mer eller mindre. En del har ingen respekt alls för uttrycket utan kan t ex säga att en sak kostar ett par hundra och så kostar den 700 :( Ett par har väl alltid varit 2 st.

Hur mycket är ett par?

Ordet par är ett klurigt litet ord. Det är singular till formen (ett par, paret) men betecknar två företeelser eller individer som hör ihop. Ett par skor består av två skor. Ett äkta par består av två mänskliga individer som är gifta med varandra.

Är ett par alltid två?

Ett äkta par består av två mänskliga individer som är gifta med varandra. Frasen ett par kan också användas i betydelsen 'några få, (vanligen) två eller tre': ett par dagar, ett par av deltagarna. Utmärkande för ordet par är alltså att det innefattar fler än en företeelse eller individ.

Vad är ett par tre?

Par 3-hål. Par 3-hål är i regel 230 meter eller mindre för män och 190 meter eller mindre för kvinnor. De är utformade så att spelaren skall kunna nå green på det första slaget – vilket innebär att det måste vara en rät linje från tee genom fairway till green – och håla bollen med två puttar.