:

Kan man ta ut pension och samtidigt arbeta?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ta ut pension och samtidigt arbeta?
 2. Hur mycket lön för full pension?
 3. Vilken pension är bäst att ta ut först?
 4. När är bäst att ta ut pension?
 5. Hur mycket pengar kommer det in i pensionssystemet?
 6. Hur mycket kan du tjäna in till allmän pension?
 7. Hur länge kan man ta ut pension efter 65 års ålder?
 8. Har du en pension låg kan du få rätt till bostadstillägg?

Kan man ta ut pension och samtidigt arbeta?

I den allmänna pensionen, som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten, finns inget som hindrar att du arbetar hur mycket du vill samtidigt som du är pensionär. Du kan också ångra dig. I båda fallen fyller du i blanketten där du ansöker om pension, men om du vill att pensionen ska upphöra kryssar du i "inget uttag”.

Hur mycket lön för full pension?

För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 20 430 kronor (2022). Har du en lön på 47 717 kronor per månad (2022) maximerar du inbetalningen till din allmänna pension.

Vilken pension är bäst att ta ut först?

Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 års ålder. Tänk på att fler år i arbete ger högre pension per månad hela livet ut. Ett års extra arbete efter 65 års ålder ger dig som snart ska ta ut din pension mellan 1 400 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut.

När är bäst att ta ut pension?

– Det vanligaste är att de flesta går i pension i början av året, under januari och februari, men det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att vänta till sommaren det år du går i pension eller kanske till och med året efter det. Och generellt gäller att ju längre du jobbar desto bättre pension får du.

Hur mycket pengar kommer det in i pensionssystemet?

 • Ju fler personer som arbetar, desto mer pengar kommer det in i pensionssystemet. Dessutom är pensionssystemet utformat så att pengarna ska räcka. Förenklat kan man säga att inkomstpensionen sänks när Sveriges ekonomi går dåligt och höjs när det går bra för Sverige.

Hur mycket kan du tjäna in till allmän pension?

 • För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 20 008 kronor (2020). Det finns även ett övre inkomsttak för pensionsrätten som motsvarar en lön på 44 892 kronor per månad (2020). Om du kan ta ut den lönen eller det överskottet maximerar du din allmänna pension. Eget sparande till pension

Hur länge kan man ta ut pension efter 65 års ålder?

 • Det är alltså väldigt förmånligt att fortsätta jobba efter 65 års ålder för den som har möjlighet. Pensionsåldern i Sverige är flexibel men du kan tidigast ta ut din allmänna pension från 61 års ålder. Om du är född 1959 eller senare kan du tidigast ta ut din pension från 62 års ålder.

Har du en pension låg kan du få rätt till bostadstillägg?

 • Är din pension låg kan du få garantipension och ha rätt till bostadstillägg. En tumregel är att den allmänna pensionen och tjänstepension tillsammans blir cirka 60 procent av din lön, om du planerar att gå i pension vid 65 år och har jobbat heltid i hela ditt yrkesliv sedan 23 års ålder.