:

När börjar VFU?

Innehållsförteckning:

  1. När börjar VFU?
  2. Hur många timmar VFU?
  3. Vad händer om man inte gör VFU?
  4. Hur funkar VFU?
  5. Varför VFU?
  6. Får man lön under VFU?
  7. Vad ingår i VFU?
  8. Hur många gånger får man göra VFU?
  9. Vad gör man på VFU?

När börjar VFU?

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå som vanligt under höstterminen 2021.

Hur många timmar VFU?

VFU 1: ca 20 timmar undervisning, 80 timmar planering. VFU 2: ca 25 timmar undervisning, 80 timmar planering VFU 3: ca 30 timmar undervisning, 80 timmar planering VFU 4: ca 35 timmar undervisning, 80 timmar planering Egen undervisning på heltid, som handleds av handledaren vid minst 5 tillfällen under kursen.

Vad händer om man inte gör VFU?

Om du inte slutför en påbörjad VFU-period måste VFU-handledaren meddela detta till VFU-kursansvarig snarast möjligt. Du får då inte något betyg för VFU-kursen. Om du inte kan visa upp ett läkarintyg gällande frånvaron görs en notering i Ladok att ett av dina två tillfällen att genomföra VFU-kursen är förbrukat.

Hur funkar VFU?

Meningen med VFU:n är att du ska få återkoppling från din handledare på din undervisning. Om du inte upplever att du får det ska du ta upp det med din handledare. Om du inte får förståelse från din handledare ska du ta upp det med kursansvarig på lärosätet.

Varför VFU?

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) innebär något mer än att göra praktik eller att pröva på läraryrket. VFU syftar till att studenten ska utveckla förmågan att stödja barns och elevers lärande med ökade krav beroende på var i utbildningen studenten befinner sig.

Får man lön under VFU?

Du får ingen lön under VFU eftersom du inte arbetar utan är student.

Vad ingår i VFU?

I den verksamhetsförlagda utbildningen möts teori och praktik i förskolans eller skolans verksamhet. Det studenten läser i kurserna på universitetet kan omsättas i praktik under VFU, och värdefulla erfarenheter från förskole- och skolverksamheten kan relateras till innehållet i studentens teoretiska kurser.

Hur många gånger får man göra VFU?

Ja, enligt högskoleförordningen har du rätt att göra om din VFU två gånger om du inte får godkänt.

Vad gör man på VFU?

Under din VFU kommer du att vara en del av ett arbetslag och vara med och planera, genomföra pedagogiska aktiviteter och följa upp. Det är sedan lärosätet som examinerar dig efter varje VFU, och handledaren lämnar ett underlag på hur det gått.