:

Hur länge är tandvård gratis i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge är tandvård gratis i Sverige?
  2. Hur länge är tandvård gratis Kronoberg?
  3. Hur länge har barn och ungdomar fri tandvård?
  4. Vad är särskilt tandvårdsbidrag?
  5. När får du ett allmänt tandvårdsbidrag?

Hur länge är tandvård gratis i Sverige?

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från din region.

Hur länge är tandvård gratis Kronoberg?

Region Kronoberg ansvarar för att alla barn och ungdomar erbjuds regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård till och med det år de fyller 23.

Hur länge har barn och ungdomar fri tandvård?

  • Hur länge har barn och ungdomar fri tandvård? Barn- och ungdomstandvård är i allmänhet kostnadsfri till och med den sista december det år du fyller 23 i hela landet förutom i Västra Götaland där det gäller till och med det år man fyller 24 år. Välj fritt vilken tandläkare du vill gå till.

Vad är särskilt tandvårdsbidrag?

  • Särskilt tandvårdsbidrag. Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan.

När får du ett allmänt tandvårdsbidrag?

  • Allmänt tandvårdsbidrag. Den 1 juli varje år får alla vuxna rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag som betalas ut av Försäkringskassan direkt till den behandlande tandläkaren eller tandhygienisten. Från januari 2019 får du som är mellan 24 och 29 år eller över kronor om året. Är du mellan 30 och 64 år får du 300 kronor om året.