:

Hur snabbt kan man få epidural?

Innehållsförteckning:

  1. Hur snabbt kan man få epidural?
  2. Hur länge epidural?
  3. Hur många tar epidural?
  4. Hur lång tid tar det att lägga epidural?
  5. Var läggs Spinalbedövning?

Hur snabbt kan man få epidural?

Det kan ta en stund innan du kan få ryggbedövning. Ofta tar det mellan en halvtimme och en timme. Det kan också gå snabbare. Att det tar tid beror på att en läkare ska bokas in att lägga bedövningen och att det behövs förberedelser.

Hur länge epidural?

Epidural smärtbehandling används ofta i samband med större operationer. Behandlingsperioden är i regel begränsad och är sällan längre än en vecka. Epiduralbedövning är även en vanlig metod vid förlossning men kan även användas vid andra smärtsamma tillstånd, till exempel multipla revbensfrakturer efter ett trauma.

Hur många tar epidural?

De två regioner där förstföderskor i högst utsträckning fick ryggbedövning (epidural) vid vaginal förlossning år 2020 var Gävleborg med 73,4 procent och Dalarna med 73,3 procent. I Värmland var andelen 43,4 procent och i Skåne var den 50,5 procent, jämfört med rikets 64,2 procent.

Hur lång tid tar det att lägga epidural?

Det innebär att kvinnan måste vänta in att en narkosläkare blir ledig, vilket kan ta tid. Många kvinnor får höra att det är ”för sent” för att få epidural, det vill säga att förlossningen gått så långt att det enligt barnmorskan inte är motiverat. De får då klara sig med lustgas.

Var läggs Spinalbedövning?

Ibland ges först en ytlig bedövning inför spinalbedövningen, ett vanligen "mindre stick". Därefter läggs själva spinalbedövningen. En tunn nål förs in mellan ryggkotorna på lämplig nivå nedom ryggmärgen, lokalbedövningsmedlet sprutas in intratekalt och blandas i begränsad grad med cerebrospinalvätskan.