:

Hur ofta Ynglar Svärdbärare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ofta Ynglar Svärdbärare?
  2. Hur många yngel får en Svärdbärare?
  3. Hur gammal blir en Svärdbärare?
  4. Hur gammal kan en platy bli?
  5. Hur många guppy i 30 liter?

Hur ofta Ynglar Svärdbärare?

en riktigt stor hona som ätit bra mat kan ibland få 150 ungar i en kull... mer normalt är 30-40 stycken... men det förekommer riktigt stora kullar ibland.

Hur många yngel får en Svärdbärare?

Dräktighetstiden är fem veckor, och kullarna brukar uppgå till 20–200 yngel om honan är i god kondition. Den ansenliga skillnaden i storlek på kullarna kan bland annat härledas till förekomsten av predatorer: där det finns många rovdjur blir kullarna stora, ynglen föds dock relativt små.

Hur gammal blir en Svärdbärare?

Guppyer 2-3 år. De lever litet längre, om de ikke holdes for varmt (men vokser så langsammere - också ynglen). Svärdbärere bliver äldre - avhängig av art. Xiphpophorus helleri(i) - den vanliga svärdbäreren - bliver ungefär et par år äldre end guppyer.

Hur gammal kan en platy bli?

Platys lever oftast mellan 2-4 år under bra förhållanden. Sedan kan det bli både kortare och längre beroende på framför allt hur hårt avlad just den platyn du köpt har varit.

Hur många guppy i 30 liter?

I akvarium hålls de med fördel i stim på 5 individer eller fler, gärna med fler honor än hannar. Akvariet bör ej vara mindre än 50 liter och ha en minsta längd på ca 50-60 cm.