:

Vad kostar tandimplantat hos Folktandvården?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar tandimplantat hos Folktandvården?
  2. Vad kostar det att laga en tand Skåne?
  3. Hur länge har barn och ungdomar fri tandvård?
  4. Vilka personer har rätt till nödvändig tandvård?
  5. Vilken tandläkare Vill du gå till?
  6. Hur betalar man för nödvändig tandvård?

Vad kostar tandimplantat hos Folktandvården?

Även materialval liksom eventuella förbehandlingar kan ha en stor inverkan på det slutgiltiga priset. I regel brukar en tand kosta någonstans mellan 20 0 kronor att ersätta, exklusive eventuella rabatter och bidrag från det statliga tandvårdsstödet.

Vad kostar det att laga en tand Skåne?

Nya priser från 15 januari 2021

Prislista vanliga åtgärder
Tanduttagning (enkel) en tand (Åtgärd 401)1370
Bedövning ingår
Fyllning av en yta på kindtand eller oxeltand (Åtgärd 704)1015
Bedövning ingår

Hur länge har barn och ungdomar fri tandvård?

  • Hur länge har barn och ungdomar fri tandvård? Barn- och ungdomstandvård är i allmänhet kostnadsfri till och med den sista december det år du fyller 23 i hela landet förutom i Västra Götaland där det gäller till och med det år man fyller 24 år. Välj fritt vilken tandläkare du vill gå till.

Vilka personer har rätt till nödvändig tandvård?

  • Alla som har rätt till uppsökande verksamhet har också rätt till nödvändig tandvård. Det är. personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.

Vilken tandläkare Vill du gå till?

  • Välj fritt vilken tandläkare du vill gå till. Den fria tandvården gäller även hos alla auktoriserade tandläkare, även privata, så man kan välja helt fritt var man lista sig, som det kallas när man skriver in sig på en viss klinik eller hos en specifik tandläkare.

Hur betalar man för nödvändig tandvård?

  • När det gäller nödvändig tandvård får patienten ett tandvårdsstödsintyg som berättigar till besök hos valfri tandläkare eller tandhygienist. I samband med besöket ska patienten visa upp legitimation. För nödvändig tandvård betalar patienten samma avgift som inom hälso- och sjukvården.