:

När slöts freden i Roskilde?

Innehållsförteckning:

  1. När slöts freden i Roskilde?
  2. Vad vann Sverige i freden i Roskilde?
  3. När slöts freden i Brömsebro?
  4. Vilka landskap blev svenska 1658 och vad kallades den freden?
  5. När blev det fred mellan Sverige och Danmark?
  6. Vilken kung gjorde Skåne svenskt?
  7. Vilka landskap blev svenska 1645?
  8. Vad hände år 1645?

När slöts freden i Roskilde?

Den 26 februari 1658 slöt Sverige sin kanske mest framgångsrika fred någonsin.

Vad vann Sverige i freden i Roskilde?

Under kriget hade, bland annat, Karl X Gustav från Jylland tågat på isen över Bälten mot Köpenhamn med den svenska armén. Resultatet av freden blev att Danmark avträdde Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm samt Trondheims län till Sverige.

När slöts freden i Brömsebro?

Freden i Brömsebro (Brömsebrofreden) slöts mellan Sverige och Danmark den 13 augusti 1645 vid dåvarande gränsmärket söder om Kalmar och avslutade det danska kriget eller Torstensons krig som det också kallas. Danmark avträdde Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel samt Halland på 30 år.

Vilka landskap blev svenska 1658 och vad kallades den freden?

Vid fredsavtalet i Roskilde, daterat den 26 februari 1658, avstod Danmark till Sverige bland annat landskapen Skåne, Halland, Blekinge samt Bornholm.

När blev det fred mellan Sverige och Danmark?

De fredsförhandlingar som pågått sedan i februari 1645 i Brömsebro under fransk ledning, avslutades med ett fredsfördrag den 13 augusti 1645. I frågan om Öresundstullen hade diskussionerna varit mycket hårda, men Sverige fick till sist tullfrihet för all sin sjöfart.

Vilken kung gjorde Skåne svenskt?

På vintern samma år tågade Karl X Gustaf över isarna från Jylland till Själland. Vid freden i Roskilde 1658 tvingades Danmark avstå Skåne till den svenske kungen.

Vilka landskap blev svenska 1645?

Freden innebar att Danmark-Norge avträdde de norska landskapen Jämtland och Härjedalen, och de danska öarna Gotland och Ösel i Östersjön till Sverige.

Vad hände år 1645?

Den 13 augusti 1645 slöts freden i Brömsebro som därmed avslutade Torstenssons krig som då hållit på i ett år och åtta månader. Sverige startade kriget och hade som krigsmål att få full tullfrihet i Öresund samt att erövra så mycket danskt mark som möjligt.