:

Hur var Mao Zedong som person?

Innehållsförteckning:

  1. Hur var Mao Zedong som person?
  2. När dog Mao?
  3. När tog Mao Zedong makten?
  4. Hur tog kommunisterna makten i Kina?
  5. Vad ville Mao?
  6. Var föddes Mao Zedong?

Hur var Mao Zedong som person?

Mao Zedong () var ledare för Kina och kommunistpartiet från 1949 fram till sin död. Under sin tid vid makten slog han ned allt politiskt motstånd och gjorde sig själv till föremål för en omfattande personkult.

När dog Mao?

Septem Mao Zedong/Date of death

När tog Mao Zedong makten?

Brott mot mänskligheten i Kina mellan nationalistpartiet och kommunistpartiet i Kina. och år 1949 tog deras ledare Mao Zedong makten. fram till sin död år 1976.

Hur tog kommunisterna makten i Kina?

Partiet tog makten efter det kinesiska inbördeskriget () mot det nationalistiska Kuomintangpartiet och partiets ordförande Mao Zedong utropade Folkrepubliken Kina den 1 oktober år 1949. ... Partiet har idag över 82 miljoner medlemmar och är därmed det största politiska partiet i världen.

Vad ville Mao?

Med kulturrevolutionen, som varade mellan åren 19, ville Mao avlägsna makthavare som enligt honom hade slagit in på den kapitalistiska vägen. Han ville skapa en ny kultur som skulle passa i ett socialistiskt samhälle. Tusentals människor dödades och miljoner fängslades eller förvisades.

Var föddes Mao Zedong?

26 december 1893, Shaoshan, Xiangtan, Kina Mao Zedong/Born