:

Vad händer i kroppen vid lågt blodtryck?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer i kroppen vid lågt blodtryck?
  2. Kan barn få blodtrycksfall?
  3. Vad är ett blodtrycksfall?
  4. Hur ökar risken för blodtrycksfall?
  5. Hur mycket blodtryck har du som vuxen om du känner av symtom?
  6. Har du lågt blodtryck?

Vad händer i kroppen vid lågt blodtryck?

Har du lågt blodtryck kan du lättare får blodtrycksfall. Då kan du uppleva yrsel, känna dig svimfärdig eller i värsta fall svimma. Ibland sker det i samband med att du ändrar läge från sittande till stående. Lågt blodtryck är oftast ofarligt och kräver sällan behandling.

Kan barn få blodtrycksfall?

Vid svimning sjunker blodtrycket och det kommer för lite syre till hjärnan. Barnet kan då falla ihop. När blodet kommer tillbaka till hjärnan vaknar barnet igen. Ett litet barn kan svimma av en mängd orsaker.

Vad är ett blodtrycksfall?

  • Blodtrycksfall. latin: hypotonia ortostatica. Klassifikation och externa resurser. ICD-10. I95.1. ICD -9. 458.0. DiseasesDB. 10470.

Hur ökar risken för blodtrycksfall?

  • Flera tillstånd kan öka risken för blodtrycksfall. Vätskebrist (minskar blodvolymen), anemi, mediciner som påverkar autonoma nervsystemet (som reglerar hjärta och blodomlopp), hjärtsjukdomar och lågt blodtryck hör till några av de vanliga orsakerna.

Hur mycket blodtryck har du som vuxen om du känner av symtom?

  • Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg, och anges med två värden, till exempel 120/80. Först anges det övre trycket och efter snedstrecket det undre trycket. Lågt blodtryck har du som vuxen om blodtrycket är under 90/60 och du känner av symtom.

Har du lågt blodtryck?

  • Lågt blodtryck är i de flesta fall helt ofarligt och kräver inte någon behandling. De flesta som har lågt blodtryck har inte några symtom. Får du ett plötsligt blodtrycksfall bör du sätta dig eller lägga dig ned. Ibland kan du behöva söka vård.