:

Hur länge har granbarkborren funnits?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge har granbarkborren funnits?
  2. Hur sprider sig barkborre?
  3. När kom granbarkborren till Sverige?
  4. Hur ser en barkborre ut?
  5. Hur förökar sig granbarkborren?

Hur länge har granbarkborren funnits?

De har funnits sedan jordens kritaperiod för 144-66 miljoner år sedan. Här är fem andra arter som hör till granbarkborrens främsta fiender: Barrträdlöpare: Hör till familjen långhorningar och är mycket vanlig.

Hur sprider sig barkborre?

Barkborrarna har en mycket god spridningsförmåga. Beroende på tillgången av lämpliga yngelträd (vindfällen eller stående träd som de kan lägga sina ägg i) flyger baggarna kortare eller längre sträckor, alltifrån några 10-tal meter upp till många km.

När kom granbarkborren till Sverige?

I slutet av andra världskriget fanns det gott om döda träd som ny- anlända baggar kunde yngla i och därmed under- lätta etablering och spridning i landet. Därefter har artens utbredning mot norr följts i detalj (Koponen 1975, 1980). Koponen (1980) har tom.

Hur ser en barkborre ut?

Granbarkborren är som vuxen ca 4-5 mm lång, cylindrisk och brunsvart och lever under barken på granar. Äggen, larverna och pupporna är benvita, och larven saknar ben.

Hur förökar sig granbarkborren?

Förebygg angrepp Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Upparbeta vindfällena så snart som möjligt för bästa ekonomiska utbyte. Om du barkar stockarna och/eller tar bort dem från skogen före sommarsemestern så skyddar du din skog från barkborreskador.