:

Hur mycket varierar blodtrycket under dagen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket varierar blodtrycket under dagen?
  2. Varför blir det vanligare att mäta blodtrycket under ett dygn?
  3. Hur mäter du ditt blodtryck regelbundet?
  4. Vad är normalt blodtryck och för lågt blodtryck?
  5. Vad är blodtrycket i enheten?

Hur mycket varierar blodtrycket under dagen?

Det varierar nog mer än vad folk i allmänhet tror. När det är som högst är det ungefär dubbelt så högt som när det är som lägst, och det gäller både det systoliska och det diastoliska trycket. Om du till exempel på dagen som högst har ett tryck på 180/100, så kan du på natten ha ett blodtryck på 90/50.

Varför blir det vanligare att mäta blodtrycket under ett dygn?

  • Det är ett av skälen till att det blir allt vanligare att mäta blodtrycket under ett dygn istället för vid enstaka tillfällen. En sådan mätning kallas 24-timmars blodtrycksmätning eller ambulatorisk blodtrycksmätning. Du får då ha på dig en automatisk blodtrycksmätare i ett dygn.

Hur mäter du ditt blodtryck regelbundet?

  • Därför är det helt avgörande att du regelbundet mäter ditt blodtryck – särskilt om du har fyllt 50 år, har högt blodtryck i familjen eller uppfyller några av de andra riskfaktorerna för högt blodtryck. I några fall (vid mycket högt blodtryck) kan man uppleva symptom på högt blodtryck. Det kan vara: Näsblod. Yrsel.

Vad är normalt blodtryck och för lågt blodtryck?

  • Det finns ingen skarp gräns mellan normalt blodtryck och för lågt blodtryck, för om man mår bra i övrigt är det inte osunt att ha ett lågt blodtryck. Normalt säger man att ett systoliskt blodtryck under 100 mm Hg är ett lågt blodtryck. Ett lågt blodtryck kan dock vara ett tecken på underliggande sjukdom.

Vad är blodtrycket i enheten?

  • Blodtryck mäts i enheten mm Hg (millimeter kvicksilver). Ditt blodtryck består av två siffror med ett snedstreck mellan, och den första siffran är alltid den högsta. Ett blodtryck kan t ex se ut så här: 125/85 (det uttalas "125 över 85"). De två olika blodtrycksvärdena kallas: