:

Hur smittsamt är ESBL?

Innehållsförteckning:

  1. Hur smittsamt är ESBL?
  2. Hur smittar ESBL i urin?
  3. Kan man smittar av urinen?
  4. Varför är ESBL ett smittämne?
  5. Hur sprids ESBL till andra tarmsmittor?
  6. Vilka bakterier kan bilda ESBL?

Hur smittsamt är ESBL?

Spridningsvägarna för ESBL-bildande bakterier skiljer sig inte från spridningen av andra tarmbakterier. Smitta sker både i samhället och inom vården. Resor till länder med hög förekomst är en riskfaktor för att smittas.

Hur smittar ESBL i urin?

För att man ska bli bärare av ESBL-bildande bak- terier måste de komma in i kroppen via munnen. Man kan bli smittad via mat och vatten som är förorenade med tarmbakterier, ofta i samband med utlandsresa. Bakterierna sprids också via händerna efter toalettbesök.

Kan man smittar av urinen?

Indirekt kontaktsmitta innebär att smittämnet överförs via mellanled från en person till en annan. Detta kan ske med händer, kläder eller föremål (utrustning, sängbord, dörrhandtag med mera) som är förorenade med smittämnen från hud, sår, luftvägar, kräkning, urin eller avföring.

Varför är ESBL ett smittämne?

  • Extended Spectrum Beta-Lactamas (ESBL) är inte ett smittämne utan en grupp av enzym som tarmbakterier kan bilda. ESBL bryter ner flera olika sorters viktiga antibiotika i antibiotikagruppen betalaktamer, vilket innebär att antibiotika tappar sin effekt.

Hur sprids ESBL till andra tarmsmittor?

  • ESBL sprids som övriga tarmsmittor via direkt och indirekt kontaktsmitta, från förorenade händer och ytor. ESBL kan även överföras via förorenade livsmedel, vilket inte är ovanligt vid resor exempelvis till tropiska och subtropiska länder [7]. Praktiska råd för att förebygga smittspridning.

Vilka bakterier kan bilda ESBL?

  • Flera olika tarmbakterier kan bilda dessa enzym, de vanligaste är Escherischia coli (E. coli) och Klebsiella pneumoniae. ESBL-bildande bakterier påträffas både inom vården och i samhället och både hos sjuka och friska individer. Det är vanligt att vara frisk bärare av ESBL i tarmen, så kallat asymtomatiskt bärarskap.