:

Hur länge lagras samtal?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge lagras samtal?
  2. Hur länge ligger meddelande kvar?
  3. Hur länge sparar Telia sms?
  4. Kan man komma åt raderade sms?
  5. Hur länge får man spara inspelade samtal?
  6. Hur länge sparar Telia historik?

Hur länge lagras samtal?

– Det ska vara en differentierad lagringstid. I dag lagras alla uppgifter i sex månader. Vi föreslår att lagringstiderna differentieras till två, sex respektive tio månader. Lokaliseringsuppgifter ska lagras i två månader, och vem som har en viss ip-adress i tio månader, säger Sigurd Heuman.

Hur länge ligger meddelande kvar?

När du raderar ett meddelande finns det kvar i papperskorgen i 30 dagar. Därefter raderas det permanent. Om du vill ta bort ett meddelande från inkorgen utan att radera det kan du arkivera meddelandet.

Hur länge sparar Telia sms?

ex. antal skickade sms, mms och ringda samtal samt information om din dataförbrukning. Vi sparar informationen under max 36 månader. För att begränsa skada från och skydda dig mot internetbedrägerier sparar vi IP-adresser så att vi kan eftersöka, blockera och ta bort adresser och meddelanden.

Kan man komma åt raderade sms?

På så sätt återskapar du dina medellanden: Logga in på icloud.com med ditt Apple-ID och lösenord. Klicka på textmeddelanden (om det inte finns där, betyder det att dina meddelanden inte har backats upp). Sök meddelanden för att hitta de du behöver.

Hur länge får man spara inspelade samtal?

Samtal som spelas in med Call Recording Pro kan lagras i upp till sju år. All inspelning av samtal kan hittas i en användarvänlig portal där du enkelt kan söka efter samtal enligt olika parametrar, exempelvis telefonnummer, datum, tidpunkt och eller samtalslängd.

Hur länge sparar Telia historik?

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Kunddata sparas så länge du är kund hos Telia och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört.