:

Var tbc en pandemi?

Innehållsförteckning:

  1. Var tbc en pandemi?
  2. När kunde man bota tbc?
  3. Vad är stelkramp virus eller bakterie?
  4. Vad är symtom på lung-tbc?
  5. Hur kan tuberkulos smittas?
  6. Vad är vaccinet mot tbc?

Var tbc en pandemi?

Större pandemier Ofta har det varit influensa, pest, kolera eller tyfus som orsakat pandemier, men även smittkoppor och tuberkulos. Pandemier av pest har utbrutit åtminstone tre gånger, varje gång med start i Kina: Justinianska pesten nådde bysantinska riket 541–542 e.Kr.

När kunde man bota tbc?

1905 – Kampen mot lungsoten. Tack vare Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos intensiva arbetsinsatser kunde den fruktade lungsoten nästan utrotas i vårt land. Men ute i världen skördar den miljontals liv.

Vad är stelkramp virus eller bakterie?

Stelkramp orsakas av en sporbildande bakterie, Clostridium tetani, som normalt finns i tarmen hos många djur men även i jord som gödslats. Sporerna kan överleva i miljön i decennier. Bakterien bildar ett gift (toxin) som blockerar nervimpulserna från vissa celler i ryggmärgen.

Vad är symtom på lung-tbc?

  • Symtom på lung-tbc är envis hosta och upphostningar under flera veckor. Många tuberkulospatienter kan få måttlig, men långdragen, feber samt nattsvettningar. Viktminskning är vanligt. Tbc i lymfkörtlarna märks vanligen genom förstorade, oömma körtlar, främst på halsen.

Hur kan tuberkulos smittas?

  • Tuberkulos kan smitta genom inandning av bakterier via droppar i luften om man kommer i nära kontakt med en hostande person med aktiv tuberkulos. Patient som har tuberkulos i luftvägarna och hosta ska i väntan på utredningssvar bedömas som smittsam och vårdas därefter.

Vad är vaccinet mot tbc?

  • Vaccinet mot tbc kallas BCG-vaccin, Bacillus Calmette-Guérin-vaccin. BCG-vaccinet har en varierande skyddseffekt. Mot de allra farligaste tbc-formerna, som främst små barn kan få, skyddar vaccinet bra. Före 1975 rekommenderades att alla nyfödda i Sverige skulle BCG-vaccineras mot tbc.