:

Hur förebygger man kvarka?

Innehållsförteckning:

  1. Hur förebygger man kvarka?
  2. Vad kallas den smittsamma sjukdom som drabbar hästar?
  3. Kan kvarka smitta andra djur?
  4. Vilka djur drabbas av kvarka?
  5. Är kvarka anmälningsplikt?

Hur förebygger man kvarka?

För att inte sprida smitta bör de som haft kontakt med sjuka hästar byta kläder och skor och desinfektera sig. Från smitta till sjukdom räknar man med 3-14 dagar och hästen är smittsam 24-48 timmar efter att feber visat sig.

Vad kallas den smittsamma sjukdom som drabbar hästar?

Smittsamma sjukdomar hos häst: Ringorm som är en sorts svamp. Kvarka som är en bakterie. Hästinfluensa som är en sjukdom som orsakas av ett virus. EHV-virus som finns i olika former: EHV-1 som kallas abortvirus och EHV-4 som kallas hästhosta.

Kan kvarka smitta andra djur?

Smittan kan spridas direkt eller indirekt - direkt genom att en sjuk häst kan hälsa på andra hästar, till exempel genom att de står bredvid varandra i stallet, eller går i samma hage. Smittan kan också spridas indirekt, genom personer, inredning eller redskap som varit i kontakt med sjuka hästar.

Vilka djur drabbas av kvarka?

Varje år drabbas i snitt ett femtiotal stall av kvarka där en eller flera hästar insjuknar. Kvarkan, som är en smittsam bakterie, ställer till stora bekymmer för både hästar och hästägare. För en ridskoleverksamhet kan följderna bli förödande.

Är kvarka anmälningsplikt?

Kvarka är en anmälningspliktig sjukdom enligt Jordbruksverkets föreskrifter om anmälningspliktiga sjukdomar och smittämnen (saknr K4).