:

Hur sluta med östrogen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur sluta med östrogen?
  2. Kan man sluta tvärt med indivina?
  3. Vad kan du göra med brist på östrogen?
  4. Vilka symtom har kunnat sättas i samband med östrogennivåer?
  5. Vad är biverkningarna av östrogenbehandling?

Hur sluta med östrogen?

Ofta gör kvinnan själv försök att sluta och rapporterar detta vid kontroll hos sin läkare. Efter 5-10 års behandling med kombinerad östrogen/gestagen behandling ökar risken för bröstcancer något (från en livstidsrisk på ca 10 fall per 100 kvinnor till 13-15 fall hos kvinnor som behandlas 5-10 år).

Kan man sluta tvärt med indivina?

Om du vill sluta att ta Indivina, ska du först diskutera detta med din läkare. Läkaren kommer att förklara vad det innebär att sluta med behandlingen samt diskutera andra alternativ med dig. Om du ska opereras, ska du meddela den opererande läkaren att du tar Indivina.

Vad kan du göra med brist på östrogen?

  • Brist på östrogen kan ge en rad tråkiga effekter, däribland sämre sömn på grund av värmevallningar och svettningar. Det kan bidra till en sänkt livskvalitet, eftersom man aldrig känner sig riktigt utvilad. En annan effekt är att underlivets slemhinnor blir torrare och skörare.

Vilka symtom har kunnat sättas i samband med östrogennivåer?

  • Det finns tre symtom som direkt har kunnat sättas i samband med sjunkande östrogennivåer, nämligen: 1 värmevallningar 2 svettningar 3 torra slemhinnor i underlivet.

Vad är biverkningarna av östrogenbehandling?

  • Biverkningar av östrogenbehandling. Vanliga biverkningar av östrogenbehandling kan vara bröstspänningar, blödningar, vätska i kroppen och tarmproblem. Östrogen ökar även risken för cancer, men i kombination med annat läkemedel motverkas denna risk. Mat med östrogen