:

När kan man Flytspackla igen?

Innehållsförteckning:

  1. När kan man Flytspackla igen?
  2. Kan man ha flytspackel som golv?
  3. Varför primer innan flytspackel?
  4. Kan man spackla golv med Väggspackel?
  5. Kan man Flytspackla två gånger?

När kan man Flytspackla igen?

Du kan köpa bra mätare idag som ger rekommendation om hur fukthalten är. Det kluriga är ju att mäta fukten inne i betongen. Men du kan med fuktmätare komma ganska långt. Efter 3-4 veckor kan du flytspackla.

Kan man ha flytspackel som golv?

Flytspackling är en metod som används för att få ett nytt jämnt undergolv. Ett flytspacklat golv är ett bra underlag för läggning av exempelvis keramikplattor men kan även bli ett färdigt golv utan någon annan beläggning.

Varför primer innan flytspackel?

Prima innan du spacklar Primern behövs för att ge bra vidhäftning mellan underlag och spackel/avjämningsmassa. Primern binder damm och lösa partiklar och hindrar att luftbubblor stiger upp från underlaget och bildar blåsor på ytan. Använd weberfloor 4716 primer.

Kan man spackla golv med Väggspackel?

Här är några vanliga varianter av spackel på marknaden: Grovspackel används för väggar och golv inomhus. Det ska ha en god fyllförmåga och används gärna på grova ytor då massan är grovkornig. Grovspackel kan också användas vid bredspackling och vid djupare håligheter.

Kan man Flytspackla två gånger?

KOM IHÅG. Tänk på att det är enklare att spackla två gånger än att hacka eller slipa bort spackel som härdat. ... Om golvvärme ska spacklas in är det viktigt att slingorna eller slangarna är väl fästa i golvet så att dessa förhindras att flyta upp i spacklet.