:

Vilka papper är viktiga att spara?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka papper är viktiga att spara?
  2. Hur länge måste jag spara fakturor?
  3. Var slänger man viktiga papper?
  4. Varför är det viktigt att spara sina Köpehandlingar?
  5. Varför är det viktigt att spara kvitton?
  6. Hur lång tid är företaget skyldig att spara löneunderlag t ex om företaget använder förarkortet som underlag för löneutbetalning?
  7. Var slänger man känsliga papper?

Vilka papper är viktiga att spara?

Deklarationer, kvitton, försäkringsbesked, bokföring mm. Undantag som du bör spara: Papper på husförsäljningar/husköp (det går att överklaga tio år efter köpet), äktenskapsförord, vissa kvitton (se ovan). Det räcker att spara enbart det senaste försäkringsbeskedet tex.

Hur länge måste jag spara fakturor?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Var slänger man viktiga papper?

Husbolagets skräptunna är inte rätt plats för dina personuppgifter, säger Vornanen. Innan man slänger papper som innehåller personuppgifter i papperskorgen, ska känslig information avlägsnas. Det kan man göra till exempel med en dokumentförstörare, tipsar Vornanen.

Varför är det viktigt att spara sina Köpehandlingar?

Spara kvitton på varor och tjänster i tre år, eftersom det är så länge du kan klaga på (reklamera) en vara eller tjänst enligt lag. ... Köpehandlingar som gäller hus eller kvitton och fakturor för reparationer på hus ska du spara så länge du äger huset. Kvitton på betalning av lån ska du spara i tio år.

Varför är det viktigt att spara kvitton?

Du får bara lämna tillbaka en vara eller byta den eller klaga på den om du kan bevisa att du har köpt varan i butiken. Därför är det viktigt att du sparar ditt kvitto. Vanligast är att du ska spara ditt kvitto i tre år. Så länge gäller konsumentköplagen om det blir något fel på det som du har köpt.

Hur lång tid är företaget skyldig att spara löneunderlag t ex om företaget använder förarkortet som underlag för löneutbetalning?

Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags löneunderlag sparas, det vill säga arkiveras, i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Men då en lönefordran preskriberas först efter tio år, bör löneunderlag således sparas tills preskriptionen löpt ut.

Var slänger man känsliga papper?

Känsligt material som exempelvis papper, cd-skivor och mappar hanteras lämpligast i kärl. Vi erbjuder ett låsbart kärl med inkastlucka och innersäck. Välj mellan schemalagd tömning eller budad tömning, där du hör av dig när kärlet behöver tömmas.