:

Hur länge kan man vänta med att skifta ett dödsbo?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan man vänta med att skifta ett dödsbo?
  2. Hur länge skall man spara sin deklaration?
  3. Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?
  4. Vad är tillgångar på dödsbo?
  5. Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?
  6. Hur gör man ansökan om lagfart i ett dödsbo?

Hur länge kan man vänta med att skifta ett dödsbo?

Det finns bland annat ingen generell tid om att dödsbo ska skiftas inom en viss tid. Eftersom dödsboet då upplöses genom arvskiftet blir slutsatsen att ett dödsbo kan finnas kvar i princip hur länge som helst.

Hur länge skall man spara sin deklaration?

Allt du använder som underlag i din deklaration och som inte går att få fram elektroniskt bör du spara i sex år.

Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?

  • Utgångspunkten vid försäljning av bostadsrätter eller lägenheter från ett dödsbo är att alla dödsbodelägare ska vara överens om att sälja. Men till skillnad från fastigheter som hus eller villor kan bostadsrätter eller lägenheter i ett dödsbo säljas utan att alla samtycker.

Vad är tillgångar på dödsbo?

  • Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?

  • För att kunna sälja bostaden i ett dödsbo måste bouppteckningen vara klar. Däremot går det att sälja bostaden innan den fullständiga bouppteckningen är registrerad.

Hur gör man ansökan om lagfart i ett dödsbo?

  • Ansökan om lagfart för en fastighet i ett dödsbo görs för att registrera dödsboet som ägare till fastigheten, en så kallad dödsbolagfart. När dödsbolagfarten är beviljad kan en köpare eller den som ska ärva fastigheten i sin tur ansöka om lagfart. Denne måste då tillsammans med ansökan skicka in en så kallad fångeshandling, ofta ett testamente, ...