:

Hur mycket är Kontrolltrycket vid täthetskontroll?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket är Kontrolltrycket vid täthetskontroll?
  2. Hur Provtrycker man golvvärme?
  3. Vad är Beräkningstryck?
  4. Hur går en provtryckning av ett rörsystem till?
  5. Hur Provtrycker man värmesystem?

Hur mycket är Kontrolltrycket vid täthetskontroll?

Tryck- och täthetskontroll av rör ledningssystem av metall Kontrolltrycket ska vara 14,3 bar för tappvattensystem och 8,6 bar för värmesystem. Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden.

Hur Provtrycker man golvvärme?

hur provtrycker man golvvärme? Man provtrycker golvvärme genom att isolera en av golvets rörslingor. Man ser till att slingan är helt vattenfylld och inte innehåller några luftbubblor. Därefter pluggas ena anslutningen igen och den andra ansluts till en pump med tryckmätare.

Vad är Beräkningstryck?

Beräkningstryck är det tryck för vilket systemets komponenter har hållfasthetsberäknats, som är lika med högsta tillåtet drifttryck, eventuellt med vissa tillägg.

Hur går en provtryckning av ett rörsystem till?

Det är en kontroll som måste utföras för att arbetet ska gå igenom kvalitetsbesiktningen. Vid en provtryckning ska systemet tryckas med 1,43 gånger systemets beräkningstryck under minst trettio minuter. Detta för att säkerställa att inget varesig synligt eller dolt läckage har uppstått under byggets gång.

Hur Provtrycker man värmesystem?

Tappa snabbt av vatten till 0,5 gånger drifttrycket och stäng avtappningskranen. Stiger trycket till en nivå som är högre än 0,5 gånger drifttrycket tyder detta på att systemet är tätt. Låt trycket stå på i 90 minuter och okulärbesiktiga under tiden. Om trycket faller under denna tid indikerar det läckage i systemet."