:

Hur länge ska man låta betong?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge ska man låta betong?
  2. Hur länge ska betongplatta vara täckt?
  3. När kan man gå på betong?
  4. Hur lång tid tar det att göra en platta på mark?
  5. Hur lång tid tar det innan betong torkar?

Hur länge ska man låta betong?

I nästintill alla fall är full styrka betraktad vid 28 dagar. Vid sju dagar borde du ha betong som är härdad upp till 70% styrka.

Hur länge ska betongplatta vara täckt?

När betongytan är hård ca 12-20 timmar efter gjutning, skall den hållas vattenmättad i ca 2 veckor. Detta kan ske med hjälp av vattenspridare eller genom tät täckning med plast. Är ni osäkra, rådgör gärna med oss.

När kan man gå på betong?

Normalt tar det 2-4 timmar efter gjutning innan man kan gå på och riva ytan. Efter ytterligare 2- 3 timmar är det möjligt att glätta ytan. En hög temperatur i betongen ger kortare tid innan rivning och glättning, medan en låg temperatur förlänger tiden.

Hur lång tid tar det att göra en platta på mark?

En mindre grävning kan uppskattas mycket grovt till c:a 20 timmar (c:a 2,5 dagar för en enklare grund) och upp till en hel vecka för ett lite mer krävande markarbete. Det skulle ge en kostnad på 13 000 kr upp till över 30 000 kr. Ta dessa siffror som riktmärken och inte fakta.

Hur lång tid tar det innan betong torkar?

För att betongen i ditt nygjutna golv skall ha uppnått hållfastheten motsvarande dess hållfasthetsklass tar det alltså ca 28 dygn (om ca 20 grader betongtemp).