:

Hur länge backspola sandfilter?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge backspola sandfilter?
  2. Hur ofta Backspolar man poolen?
  3. Hur länge Backspolar man?
  4. Hur ofta rengöra pool?
  5. Hur ofta ska man Backspola?
  6. Hur ofta byter man Filterbollar?

Hur länge backspola sandfilter?

Vrid över handtaget till BACKSPOLNING. Öppna ventilerna till sug- och returledningarna. Starta pumpen. Filtret skall nu spolas ca 1-2 minuter, eller tills vattnet i siktglaset är klart.

Hur ofta Backspolar man poolen?

Det är mycket enkelt att backspola ett sandfilter och vår rekommendation är att du gör det minst en gång i veckan. Det är viktigt att du gör rent sanden i sandfiltret eftersom det är sandfiltret som ser till att poolvattnet renas.

Hur länge Backspolar man?

Vrid handtaget till ”backspolning” Öppna ventilerna till sug- och returledningarna. Starta igång pumpen igen. Filtret spolas tills vattnet i siktglaset är klart, det tar ca 1-2 minuter.

Hur ofta rengöra pool?

Två gånger i veckan: Rengör poolens väggar och botten för att ta bort smuts.

Hur ofta ska man Backspola?

Reningsverket kan styras med tidur beroende på hur mycket poolen används och temperatur. Inspektera bräddavloppets silkorg dagligen och töm vid behov så att ej stopp uppstår i cirkulationen. Gäller även silkorg i pumpen. Sandfiltret ska rengöras genom backspolning var 7 –14:e dag.

Hur ofta byter man Filterbollar?

Livslängden på filterbollarna beror på nedsmutsning och vattenkvalité. Med ett bra vatten utan stor nedsmutsning räcker det att tvätta filterbollarna efter varje säsong. Vid kraftigare nedsmutsning behöver du tvätta dem oftare. Efter ett antal tvättningar kommer ni behöva byta ut filterbollarna mot nya.