:

När kan man köpa Bull certifikat?

Innehållsförteckning:

  1. När kan man köpa Bull certifikat?
  2. Kan inte sälja Bull certifikat?
  3. Hur länge kan man hålla certifikat?
  4. Hur fungerar handel med certifikat?
  5. Hur länge ska man hålla Bear-certifikat?

När kan man köpa Bull certifikat?

Om du tror att den underliggande tillgången ska öka i värde köper du ett bull-certifikat. Det kallas för att ”gå lång”. Om du å andra sidan tror att den underliggande tillgången ska minska i värde köper du ett bear-certifikat, då kallas det att ”gå kort”.

Kan inte sälja Bull certifikat?

Om du inte kan sälja ditt Bull & Bear certifikat via börsen – fyll i och maila in blanketten Begäran om återbetalning.

Hur länge kan man hålla certifikat?

Notera dock att hävstången är daglig och därför passar Bull & Bear-certifikaten enbart för en mycket kort placeringshorisont, normalt inom en handelsdag, och håller man certifikaten längre än en dag så riskerar man att avkastningen påverkas negativt.

Hur fungerar handel med certifikat?

Certifikat har en daglig hävstång. Det innebär att värdet på produkten utvecklas med hävstången multiplicerat med den underliggande tillgångens dagsutveckling. Hävstången gör att värdet på din investering förändras snabbare än värdet på den underliggande tillgången. Därför säger man att certifikat har en högre risk.

Hur länge ska man hålla Bear-certifikat?

Notera dock att hävstången är daglig och därför passar Bull & Bear-certifikaten enbart för en mycket kort placeringshorisont, normalt inom en handelsdag, och håller man certifikaten längre än en dag så riskerar man att avkastningen påverkas negativt.