:

När kan man duscha efter fogning?

Innehållsförteckning:

  1. När kan man duscha efter fogning?
  2. När kan man gå på fogat golv?
  3. När kan man ta bort Kakelkryss?
  4. Hur lång tid för fog att torka?
  5. När gå på klinkers?
  6. Hur snabbt kan man foga klinker?

När kan man duscha efter fogning?

Fogtvätt skall göras med jämnt tryck. När du har låtit fogmassan torka något är det dags för fogtvätt. Efter cirka 30 minuter är fogen yttorr och ska då torkas ren med vatten.

När kan man gå på fogat golv?

Köp klinkerplattor Att lägga klinker har blivit allt vanligare, t. ex. i hall eller badrum. Räkna med att det tar ca en vecka att lägga golvklinker och tänk på att du inte kan gå på nylagt golvklinker förrän efter 2–3 dagar.

När kan man ta bort Kakelkryss?

När fästmassan börjat torka, tar du bort fogsnöret eller kakelkryssen. När fästmassan torkat, är det dags att foga.

Hur lång tid för fog att torka?

För att fogarna ska härda till maximal styrka ska de hållas fuktiga ca 2–3 dygn. För att få en god vidhäftning mot nästa skikt ska du rolla golvet med primer. När primern har torkat, efter ca 30 minuter, är det dags att försegla.

När gå på klinkers?

Du kan inte på det nylagda klinkergolvet förrän efter ca två till tre dagar. Kan du inte stänga av hela ytan du ska lägga får du lägga det i sektioner eller lägga ut en gångpassage som inte vidrör det nylagda klinkergolvet.

Hur snabbt kan man foga klinker?

Du kan börja foga när fästmassan har torkat (efter 2–3 dygn). För att få fogmassan på plats ska du an vända en gummispackel. Dra snett över plattorna och se till att fogmassan kommer in ordentligt mellan plattorna. När fogen har härdat något torkar du rent med en fuktig svamp, som måste sköljas ofta.