:

Kan man använda gammal metacam?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man använda gammal metacam?
  2. Kan man överdosera metacam?
  3. Hur länge håller öppnad metacam?
  4. När kommer metacam?
  5. När ska man ge metacam?
  6. Hur mycket metacam kanin?
  7. Hur länge sitter metacam i katt?

Kan man använda gammal metacam?

Ett läkemedel blir inte “giftigt” eller skadligt när det gått över bäst före datumet. 100%-ig effekt kan dock inte garanteras. Självfallet ska man i största möjliga mån ha fräscha produkter men om du bara vill prova Metacam några dagar igen, kan du säkert använda den flaskan du har om du förvarat den på ett bra sätt.

Kan man överdosera metacam?

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift): Meloxikam har en snävare terapeutisk säkerhetsmarginal på katt och kliniska tecken på överdos kan ses vid relativt små överdoser. Vid överdos kan biverkningar, som listas i avsnitt 'Biverkningar', vara mera allvarliga och förekomma oftare.

Hur länge håller öppnad metacam?

Hållbarhet för öppnad flaska: 6 månader. Använd inte efter utgångsdatum på kartongen och flaskan. Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

När kommer metacam?

Postoperativ smärta och inflammation efter kirurgiska ingrepp: Efter en inledande behandling med Metacam 2 mg/ml injektionsvätska, lösning till katter, fortsätts behandlingen efter 24 timmar med Metacam 0,5 mg/ml oral suspension för katter med doseringen 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt.

När ska man ge metacam?

Dosering. Administreras antingen blandat med foder eller direkt i munnen med doseringen 0,6 mg/kg kroppsvikt, en gång dagligen i upp till 14 dagar. Om läkemedlet blandas i fodret skall den ges i en liten fodergiva strax före utfodringen. Suspensionen ges med den Metacam doseringsspruta som finns bilagd i förpackningen.

Hur mycket metacam kanin?

Det är inte godkänt för användning på kanin men används off-label till kanin (Flecknell, 2001). Det är oklart varifrån doserna kommer och hur de tagits fram men rekommenderad oral dos är 1,5 mg/kg kroppsvikt.

Hur länge sitter metacam i katt?

Inledande behandling är en oral engångsdos av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen. Därefter fortsätter behandlingen med en daglig oral administrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdosering av 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt. Klinisk effekt ses normalt inom 7 dagar.