:

Har danskan Å?

Innehållsförteckning:

  1. Har danskan Å?
  2. Varför infördes å ä ö?
  3. Finns å ä ö i tyska?
  4. Finns Å i tyskan?
  5. Har norskan Å?
  6. När kom W in i alfabetet?
  7. Finns å i norska?

Har danskan Å?

Uttal och användning Bokstaven å används med ungefär samma uttal i bland annat svenska, norska och danska. Å används numera även i vallonska, vilket dock har typografiska orsaker (den är tillgänglig i teckenuppsättningen) och saknar historiskt samband med de nordiska skriftspråken.

Varför infördes å ä ö?

Reformatorerna hade ambitionen att texter skulle finnas på folkspråket som då blev rikslikare för hur svenska skulle stavas. I svenskan fanns en tidig markering för å redan på 1400-talet när man satte ett litet o ovanför grundbokstaven a och som egen bokstav infördes å 1526.

Finns å ä ö i tyska?

Ö används i estniska, finska, isländska, svenska, azerbajdzjanska, turkiska, tyska och ungerska (men har i tyskan inte status som en självständig bokstav).

Finns Å i tyskan?

Ä, Ö, Ü förekommer men ses delvis som omskrivningar av AE, OE och UE. I ordböcker och lexikon sorteras de dock (normalt) omedelbart efter A, O och U. Det tyska alfabetet är dock ej styrt av en akademi som det svenska, dessutom talas tyska även utanför Tyskland.

Har norskan Å?

Men det beror också på att norskan och danskan oftare stavar ord med e där svenskan använder bokstaven ä. I ordet hverandre är h:et stumt - det ska inte uttalas. Så har det varit också i svenskan, men där tog man h:et bort i en stavningsreform 1906. Uttalet är dock detsamma i både svenska och norska.

När kom W in i alfabetet?

2005 blev bokstaven W den yngsta medlemmen i det svenska alfabetet. Tidigare sorterades den bokstaven under V men fick nu en alldeles egen plats.

Finns å i norska?

Norskan består av 29 bokstäver (lika många versaler som gemener), varav 9 bokstäver är vokaler och 20 bokstäver är konsonanter. ... Det är snarlikt det svenska alfabetet på så sätt att det innehåller samma bokstäver, fast ä och ö skrivs på annat sätt i norskan (som æ och ø).