:

Hur räknar man ut algebra med parentes?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknar man ut algebra med parentes?
  2. Hur räknar man ut grafen?
  3. Vad kommer ordet algebra ifrån?
  4. Hur räknar man ut ett tal med parentes?
  5. Hur löser man en ekvation?
  6. Vad är en lösning till ekvationen?
  7. Hur gör man ekvationer med variabler i båda leden?

Hur räknar man ut algebra med parentes?

Det gör vi genom att vi tar bort parentesen samtidigt som vi multiplicerar i det här fallet talet 3 med x och 4, och sedan summerar de produkter vi får. Man brukar säga att vi nu har "multiplicerat in 3 i parentesen". När vi räknar på det här sättet säger vi att vi "bryter ut" faktorn 2 ur uttrycket.

Hur räknar man ut grafen?

Om alla punkter som ingår i en funktions graf hamnar längs en rak linje då grafen ritas ut i ett koordinatsystem, kallar vi funktionen en linjär funktion. Funktionsvärdet (värdet på y) är beroende av vad vi sätter in för värde på x. Om vi till exempel har x = 2, så blir y = 2 + 5 = 7. Om x = 5, så blir y = 5 + 5 = 10.

Vad kommer ordet algebra ifrån?

Ordet algebra anses härstamma från al-jabr, som i denna lärobok betyder 'addera lika termer till båda sidor av en ekvation för att eliminera negativa termer'.

Hur räknar man ut ett tal med parentes?

I ord kan vi tolka den distributiva lagen som att när vi multiplicerar ett tal a med ett parentesuttryck, så ska varje term inom parentesen multipliceras med talet a. Man kallar detta för att multiplicera in ett tal i parentesen.

Hur löser man en ekvation?

  • Om en ekvation innehåller variabler i uttrycken i båda leden (alltså i såväl vänster led som höger led), löser vi ekvationen genom att först försöka samla alla variabler på samma sida. Exempelvis kan vi ha ekvationen − 42 x

Vad är en lösning till ekvationen?

  • En lösning till ekvationen är ett tal x, om ekvationens vänstra led (VL) är lika mycket som (samma värde) ekvationens högra led (HL). Här kan vi ganska lätt se att x = 15 är en lösning. Anton hade enligt uttrycket (400-250) förbrukat bensin för 150 kr, och eftersom kostnaden för bensinen var 10 kr/mil blir körsträckan: 150/10=15.

Hur gör man ekvationer med variabler i båda leden?

  • Ekvationer med variabler i båda leden. Om en ekvation innehåller variabler i uttrycken i båda leden (alltså i såväl vänster led som höger led), löser vi ekvationen genom att först försöka samla alla variabler på samma sida. Exempelvis kan vi ha ekvationen. − 42 x.