:

Hur lägger man in bildtext i Google Docs?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lägger man in bildtext i Google Docs?
 2. Kan man rita i Google Docs?
 3. Hur får man ett liggande dokument i Google Docs?
 4. Hur gör man Bildtext?
 5. Hur målar man i dokument?
 6. Hur ritar man i Drive?
 7. Hur skriver man ut Google Docs?
 8. Hur får man sidor på Google Dokument?
 9. Vad ska en bildtext innehålla?

Hur lägger man in bildtext i Google Docs?

Klicka på "Bild" -knappen i verktygsfältet och ladda upp, sök eller lägg till bildens URL. När din bild är på ritningen klickar du på "Textruta" i verktygsfältet. Rita textrutan och ange sedan din bildtext. Du kan formatera din text med teckensnittsalternativen i verktygsfältet om du vill.

Kan man rita i Google Docs?

Längst upp på sidan letar du upp och klickar på Form. Välj den form som du vill använda. Klicka och dra på kanvasen för att rita formen.

Hur får man ett liggande dokument i Google Docs?

Blanda sidriktningar i ett Google-dokument

 1. Öppna ett dokument i Google Dokument på datorn.
 2. Markera texten eller bilden som du vill ändra riktning på Högerklicka på texten eller bilden.
 3. Välj Ändra sida till liggande eller Ändra sida till stående.

Hur gör man Bildtext?

Ett tips är att formulera bildtexten som om du skulle säga den högt, men inte som om det var en rubrik eller ett telegram. Hjälp läsaren att få ut så mycket information som möjligt av bilden. Berätta gärna något mer än vad som framgår av själva bilden. Avsluta alla bildtexter med punkt.

Hur målar man i dokument?

Lägga till ett ritobjekt i ett dokument

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill skapa ritningen.
 2. I gruppen Illustrationer på fliken Infoga klickar du på Figurer.
 3. När du hittar den figur du vill infoga dubbelklickar du på den för att infoga den automatiskt eller klickar och drar för att rita den i dokumentet.

Hur ritar man i Drive?

Registrera dig för en Google Workspace-provperiod utan kostnad. Du kan skapa, infoga och redigera teckningar med Google Teckningar. To view drawings, open the Google Drive app. To create or edit drawings, go to Google Drive on a computer.

Hur skriver man ut Google Docs?

Skriva ut ett dokument, ett kalkylark eller en presentation

 1. Öppna ett dokument i Google Dokument på datorn.
 2. Klicka på Arkiv. Skriv ut.
 3. Välj utskriftsinställningar i fönstret som öppnas.
 4. Klicka på Skriv ut.

Hur får man sidor på Google Dokument?

Du kan lägga till sidnummer och totalt antal sidor i ett dokument.

 1. Öppna ett dokument i Google Dokument.
 2. Klicka på Infoga uppe till vänster. Sidhuvud och sidnummer.
 3. Välj sedan: Sidnummer: Välj var du vill att sidnumren ska vara och om du vill att första sidan ska hoppas över.

Vad ska en bildtext innehålla?

Bildtext är text som sätts nära en bild (illustration, figur, foto eller liknande), exempelvis böcker och tidningar. Den innehåller en förklaring av bildens betydelse, attribuering eller annan relaterad information. Bildtexten bör vara koncis och kortfattad.