:

Hur skriver jag min signatur?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver jag min signatur?
 2. Hur skapar jag en digital signatur?
 3. Hur signerar jag ett mail?
 4. Hur ändrar man sin signatur?
 5. Hur skriver man under elektroniskt?
 6. Hur lägger man till Signatur i Outlook?
 7. Vad får man ha som signatur?

Hur skriver jag min signatur?

Lagen anger inte några krav för hur namnteckningen ska se ut eller om den ska gå att läsa. Det finns inte något krav på att man faktiskt skriver sitt namn, utan figurer och liknande godtas också som namnteckning. Din signatur är alltså fullt giltig även om den bara består av ditt/dina förnamn.

Hur skapar jag en digital signatur?

Knappen Signaturer visas längst ned i signerade dokument.

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Info.
 3. Klicka på Skydda dokument, Skydda arbetsbok eller Skydda presentation.
 4. Klicka på Lägg till en digital signatur.
 5. Läs meddelandet i Word, Excel eller PowerPoint och klicka på OK.

Hur signerar jag ett mail?

Lägga till eller ändra en signatur

 1. Öppna Gmail.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar. Visa alla inställningar.
 3. Lägg till signaturen i rutan under avsnittet Signatur. Om du vill kan du formatera meddelandet genom att lägga till en bild eller ändra textformat.
 4. Klicka på Spara ändringar längst ned på sidan.

Hur ändrar man sin signatur?

eller om du har ändrat telefonnummer ska du tänka på att uppdatera e-postsignaturen.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > E-post > Signaturer.
 2. Klicka på den signatur du vill redigera och gör sedan ändringarna i rutan Redigera signatur.
 3. När du är klar klickar du på Spara > OK.

Hur skriver man under elektroniskt?

Signera en PDF

 1. Öppna PDF-dokumentet eller formuläret som du vill signera.
 2. Klicka på ikonen Signera i verktygsfältet. ...
 3. Verktyget Fyll i och signera visas. ...
 4. Formulärfälten identifieras automatiskt. ...
 5. Klicka på ikonen Signera i verktygsfältet och välj sedan om du vill lägga till din signatur eller bara initialerna.

Hur lägger man till Signatur i Outlook?

Skapa och lägga till en e-postsignatur i Outlook på webben

 1. Logga in i Outlook på webben.
 2. Gå till Inställningar. > Visa alla Outlook-inställningar > Skriv och svara.
 3. Under E-postsignatur skriver du signaturen och använder tillgängliga formateringsalternativ för att ändra dess utseende. ...
 4. Välj Spara när du är klar.

Vad får man ha som signatur?

I lagen finns inga krav på hur en signatur eller namnteckning ska se ut, utan den kan i princip utformas hur som helst. Det finns inte ens något krav på att man faktiskt skriver sitt namn, utan figurer och liknande godtas också som namnteckning.