:

Hur spara PNG?

Innehållsförteckning:

 1. Hur spara PNG?
 2. Vad är en JPEG?
 3. Kan bildformat vara?
 4. Vilka bildformat finns?
 5. Kan inte spara som PNG?
 6. Hur fungerar JPG?

Hur spara PNG?

Spara i PNG-format

 1. Välj Arkiv > Spara som och välj PNG på menyn Format.
 2. Markera ett alternativ för Sammanflätning: Ingen. Visar bara bilden i en webbläsare när hämtningen har slutförts. Sammanflätad. Visar bilden som en version med låg upplösning i webbläsaren under tiden filen hämtas.

Vad är en JPEG?

Jpeg står för Joint Photographic Experts Group, efter den kommitté som skapade filformatet 1986. 1994 blev formatet jpeg, eller jpg, en bildformatsstandard som flitigt började användas i alla möjliga program. Formatet blev snabbt populärt eftersom det kunde minska filstorlekarna till en tiondel av originalfilen.

Kan bildformat vara?

JPEG-formatet som också kan förkortas JPG är det absolut vanligaste bildformatet tack vare sin kombination av bildkvalité och filstorlek. Det används på alltifrån Instagram till bilder som du tar med din systemkamera. Detta format är ett så kallat komprimerande bildformat.

Vilka bildformat finns?

Få koll på de vanligaste filformaten

 • PDF (Portable Document Format) ...
 • PSD (Photoshop Document File) ...
 • JPEG (Joint Photographic Experts Group) ...
 • PNG (Portable Network Graphics) ...
 • GIF (Graphics Interchange Format) ...
 • TIFF (Tagged Image File Format) ...
 • INDD (InDesign Document) ...
 • AI (Adobe Illustrator)

Kan inte spara som PNG?

Den vanligaste orsaken till att det inte går att spara en bild som PNG är att det är fel färgläge. För att kunna spara som PNG krävs det att färgläget är inställt på RGB. För att lösa problemet är det bara att gå in på Bild > Läge (Image > Mode) och kontrollera att det är 8 bitar/kanal (8 bits/channel) samt RGB.

Hur fungerar JPG?

MEN: när man tar en JPG-fil ”redigerar” och komprimerar kameran den för att försöka göra den optimal vad gäller ljus, svärta, kontrast och färgmättnad. Kameran lägger också på skärpa i bilden, och när kameran är ”nöjd” slänger den bort all annan information som fanns i bilden när den togs.