:

Hur går en energideklaration till?

Innehållsförteckning:

  1. Hur går en energideklaration till?
  2. Vem betalar energideklaration?
  3. Vad händer om man inte har energideklaration?
  4. Vem kan göra en energideklaration?
  5. När ska man göra energideklaration?
  6. Vad har min bostad för energiklass?
  7. Vad ingår i Primärenergital?

Hur går en energideklaration till?

För att genomföra en energideklaration behöver du anlita en certifierad energiexpert. Denne kommer samla in information om din byggnad, genomföra en energibesiktning och skicka in den färdiga energideklarationen till Boverket.

Vem betalar energideklaration?

Det är lag på att alla byggnader som byggs eller säljs måste vara energideklarerade. Det är byggnadens ägare som ansvarar för att det finns en energideklaration, men ibland är inte ägare och säljare samma person.

Vad händer om man inte har energideklaration?

Antalet inlämnade energideklarationer ökar stadigt enligt Boverkets statistik, men inte tillräckligt fort. För att få fart på inlämnandet går vitesförelägganden nu vidare till domstol och det har lett till viten på 30 000 kronor och uppåt.

Vem kan göra en energideklaration?

Vem utför energideklarationen? – Det är en certifierad besiktningsman som har särskild behörighet. Ibland är det samma besiktningsman som gör den vanliga överlåtelsebesiktningen, det funkar väldigt smidigt. När deklarationen sedan är klar lägger besiktningsmannen in den i Boverkets register, berättar Marcus.

När ska man göra energideklaration?

Om en byggnad ska energideklareras innan det finns uppmätta värden av energianvändningen, till exempel vid en försäljning, får deklarationen upprättas på beräknade värden. En korrekt energideklaration ska sedan upprättas allra senast 2 år efter att byggnaden tagits i bruk.

Vad har min bostad för energiklass?

Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. Det innebär att de flesta hus som säljs oftast ligger inom graderingen C till G. Många äldre hus har till exempel energiklass E.

Vad ingår i Primärenergital?

Skillnaden är att medan den specifika energianvändningen anger hur mycket köpt energi som går åt för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel, så tar primärenergital även hänsyn till vilken energibärare som används samt byggnadens geografiska läge.