:

Är man försäkrad till och från jobbet?

Innehållsförteckning:

  1. Är man försäkrad till och från jobbet?
  2. Vad gör AFA Försäkring?
  3. Vad ska man göra vid arbetsskada?
  4. Hur vet man om man är försäkrad på jobbet?
  5. Hur är man försäkrad på jobbet?
  6. När ska man anmäla arbetsplatsolycka?
  7. Vad menas med AFA?

Är man försäkrad till och från jobbet?

Svar: Den som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal är försäkrad via sina avtalsförsäkringar. ... När det gäller på väg till och från jobbet är det TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, som träder in.

Vad gör AFA Försäkring?

Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och drivs utan utdelning till ägarna. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner och regioner. Försäkringarna ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Vad ska man göra vid arbetsskada?

Du som arbetsgivare ska anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan och de allvarliga arbetsolyckorna och de allvarliga tillbuden till Arbetsmiljöverket. Du behöver också reda ut vad som har hänt, så att det inte händer igen.

Hur vet man om man är försäkrad på jobbet?

Om du vill veta mer om kollektivavtalad försäkring kan du fråga: din försäkringsinformatör på jobbet. din fackliga representant på jobbet. din arbetsgivare eller chef.

Hur är man försäkrad på jobbet?

Genom din anställning har du ett extra försäkringsskydd, som din arbetsgivare betalar för. Det är din arbetsgivare som tecknar försäkringarna och betalar för dem. ... De kollektivavtalade försäkringarna gäller för dig som är arbetare och jobbar på ett privatägt företag med kollektivavtal.

När ska man anmäla arbetsplatsolycka?

När det inträffar en allvarlig personskada eller dödsfall på en arbetsplats har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till oss. Detsamma gäller skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Det står i arbetsmiljölagen, 3 kap. 3 a §.

Vad menas med AFA?

Arbetsmarknadens parter, LO och SAF (nuvarande Föreningen Svenskt Näringsliv) slöt avtal om en Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för privatanställda arbetare. För att sköta administrationen av försäkringen bildade parterna Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag, AFA .