:

Hur gör man digital underskrift?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man digital underskrift?
 2. Vad gäller för digitala signaturer?
 3. Hur fungerar e signering?
 4. Är digitala signaturer giltiga?
 5. Varför digital signering?
 6. Hur kommer man på en signatur?

Hur gör man digital underskrift?

Knappen Signaturer visas längst ned i signerade dokument.

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Info.
 3. Klicka på Skydda dokument, Skydda arbetsbok eller Skydda presentation.
 4. Klicka på Lägg till en digital signatur.
 5. Läs meddelandet i Word, Excel eller PowerPoint och klicka på OK.

Vad gäller för digitala signaturer?

Elektroniska signaturer är lagligt bindande i nästan alla industrialiserade länder. ... USA har sedan år 2000 sin ”Electronic Signatures in Global and National Commerce Act” (ESIGN) vilken gör elektroniska signaturer lagliga och med samma juridiska status som en handskriven signatur inom nästan alla områden.

Hur fungerar e signering?

Du behöver inte längre papper och penna för att signera dokument. Med e-signering kan du underteckna genom att använda olika signeringsmetoder, så- som e-legitimation, pekskärmsunderskrift eller sms. E-signering erbjuds vanligtvis som en webbtjänst, vilket inte ställer krav på krångliga integrationer.

Är digitala signaturer giltiga?

Europeiska Unionen. Electronic Identification och Trust Services Regulation (eIDAS) gör alla typer av e-signaturer juridiskt bindande och verkställbara. Men bara en viss typ, en så kallad digital signatur, har samma status som en handskriven signatur.

Varför digital signering?

Digital signering av dokument är en modern och smidig lösning för att signera dokument som är juridiskt bindande, man slipper all pappershantering som tar tid från verksamheten. Det kan till exempel handla om signering av offerter, anställningsavtal, serviceavtal med mera.

Hur kommer man på en signatur?

Skapa en signatur

 1. Öppna en fil som inte är delad och inte är säkerhetsskyddad.
 2. Tryck på >
 3. Tryck på
 4. Tryck på Skapa signatur eller Skapa initialer och gör en av följande: Tryck på Rita för att rita en signatur för hand. Tryck på Bild för att välja en bild på din enhet. ...
 5. Tryck på Klar.