:

Hur ska man förvara ensilage?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ska man förvara ensilage?
  2. Hur lång tid tar Ensileringsprocessen?
  3. Hur förvara Ensilagebalar?
  4. Hur länge kan hösilage lagras?
  5. Hur lagras ensilage?
  6. Vad är NDF?
  7. När ska man slå vallen?
  8. Hur länge kan en Hösilagebal vara öppen?

Hur ska man förvara ensilage?

Förvara rundbalar stående. Plastfilmen till ensilage/hösilagebalar är en sträckfilm som blir lite klistrig när den sträcks, det gör att plastlagren klistrar ihop sig och balen blir tätare.

Hur lång tid tar Ensileringsprocessen?

Ensileringsprocessen kan ta från några dagar upp till flera veckor, beroende på fodrets sammansättning och ts-halt, omgivningstemperatur, lagringsförhållanden etc etc.

Hur förvara Ensilagebalar?

Dessutom påverkas ekonomin av ts-halten i balarna och hur effektiv hemtransporten av balarna är. En alternativ metod för att lagra storbalar är att plasta in dem på rad efter varandra i en lång korv. Detta kan göras med både rundbalar och fyrkantsbalar.

Hur länge kan hösilage lagras?

Under höst och vår ska man inte räkna med att en bal håller sig längre än ca 5-6 dagar, ibland kortare till exempel om det är varmt och fuktigt väder, då kan det röra sig om 3-4 dagar. Vid minusgrader håller fodret betydligt längre tid. Om det finns jäst i ensilaget vid öppning skall man räkna med kortare hållbarhet.

Hur lagras ensilage?

Förutom grönmassa från vallodling förekommer det att andra fodermedel som exempelvis grönfoder och majs ensileras. Ensilage kan lagras på flera olika sätt. I tornsilor, plansilor, "limpor", "korvar" och som balar. Ensilage är ett mer högvärdigt foder än hö och används idag i storskaliga sammanhang.

Vad är NDF?

NDF. NDF är ett mått på mängden fibrer i ensilaget, det vill säga innehållet av cellulosa, hemicellulosa och lignin. NDF och dess sammansättning påverkar nedbrytningshastighet, fyllnadsvärde och hur mycket djuren faktiskt klarar av att äta av ensilaget.

När ska man slå vallen?

Om det inte finns möjlighet till höskörd, utan endast ensilageskörd, så är det värdefullt att de flesta år inte slå förrän i augusti. Annars blir det inga frön som hinner mogna. i augusti. , eller där återväxten varit stor efter slåttern.

Hur länge kan en Hösilagebal vara öppen?

Hur länge håller en öppnad ensilagebal eller hösilagebal? Oftast i fem till sex dagar.