:

Hur kan en hushållsbudget se ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan en hushållsbudget se ut?
 2. Hur gör man en privat budget?
 3. Vad är en månadsbudget?
 4. Vad ingår i hemutrustning?
 5. Vad ska finnas med i en Resultatbudget?

Hur kan en hushållsbudget se ut?

I en hushållsbudget delas utgifterna ofta upp i fasta och rörliga kostnader. Dina fasta kostnader är de som uppstår med ungefär samma belopp varje månad och som du inte kan påverka i någon större utsträckning. Några exempel på fasta kostnader är boende, mat och försäkringar.

Hur gör man en privat budget?

Dessa är dina självklara kostnader, det vill säga kostnader som du inte kan leva utan.

 1. Mat.
 2. Hyra/lån.
 3. Studielån.
 4. Sjukförsäkringen.
 5. Transport.
 6. Försäkringar (bil, privat, hemmet och så vidare)
 7. Bränslekostnader.
 8. Avbetalning på bil/transport.

Vad är en månadsbudget?

En budget är en planering över kommande inkomster och utgifter. Många företag och organisationer använder sig av en budget för att få en tydlig bild över ekonomin och därigenom kunna planera verksamheten. Många privatpersoner gör även budget för att kunna planera vad inkomsten ska användas till.

Vad ingår i hemutrustning?

Kostnader för hemutrustning Möbler, husgeråd, tv, dator med mera. Frys, diskmaskin och tvättmaskin ingår inte.

Vad ska finnas med i en Resultatbudget?

Resultatbudgeten är en sammanställning av företagets förväntade intäkter och kostnader och det förväntade resultatet på olika nivåer för en viss period, t ex för ett år, ett kvartal eller en månad.