:

Hur går en CE-märkning till?

Innehållsförteckning:

 1. Hur går en CE-märkning till?
 2. Hur får man en elektrisk apparat CE-märkt?
 3. Hur länge gäller en CE-märkning?
 4. Vad innebär en CE-märkning?
 5. Hur ska produkten CE-märkas?
 6. Vem får CE-märka en produkt?
 7. Hur ska CE-märket användas?

Hur går en CE-märkning till?

Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

Hur får man en elektrisk apparat CE-märkt?

Processen för att CE-märka en produkt har Europeiska kommissionen beskrivit i sex steg. Genom att fästa CE-märket på en produkt deklarerar tillverkaren, på sitt eget ansvar, att den överensstämmer med alla lagkrav för CE-märkning.

Hur länge gäller en CE-märkning?

Dokumentation för CE-märkta produkter EG/EU-försäkran om överensstämmelse ska sparas i tio år efter att varan släppts ut på marknaden. Som importör bör du försäkra dig om att tillverkaren har upprättat EG/EU-försäkran och den övriga tekniska dokumentation som krävs.

Vad innebär en CE-märkning?

 • Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden. Vad betyder CE-märkning?

Hur ska produkten CE-märkas?

 • Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

Vem får CE-märka en produkt?

 • Bara tillverkaren får CE-märka produkter. Det är bara tillverkaren eller tillverkarens representant som får CE-märka en vara. Importörer eller distributörer får alltså aldrig CE-märka en produkt. Läs om du är tillverkare, importör, distributör eller återförsäljare.

Hur ska CE-märket användas?

 • CE-märkningen ska vara väl synlig, läslig och varaktig under varans förväntade livstid. Märket ska sitta på varje vara som tillverkas. Om det inte är möjligt på grund av hur varan ser ut, är det tillåtet att sätta CE-märket på förpackningen. Andra märken som lätt kan förväxlas med CE-märket får inte användas.