:

Hur man gör en enkät i Word?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man gör en enkät i Word?
 2. Hur låser man upp ett avsnitt på Word?
 3. Hur tar man bort skrivskydd i Word?
 4. Hur man låser ett Word dokument?
 5. Vad menas med marginaler i Word?

Hur man gör en enkät i Word?

Helt enkelt, skriv din fråga och svaren i dokumentet. Placera markören där kryssrutan ska visas. På fliken Utvecklare (Developer), klicka på knappen för kryssruta (se bilden nedan). Infoga en kryssruta var alla alternativ på samma sätt och resultatet kan se ut som bilden nedan.

Hur låser man upp ett avsnitt på Word?

Låsa upp ett skyddat dokument

 1. Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska.
 2. I åtgärdsfönstret Begränsa formatering och redigering klickar du på Stoppa skydd.
 3. Om du uppmanas att ange ett lösenord skriver du lösenordet.

Hur tar man bort skrivskydd i Word?

Ta bort skrivskydd

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen. och klicka sedan på Spara eller Spara som om du tidigare har sparat dokumentet.
 2. Klicka på Verktyg.
 3. Klicka på Allmänna alternativ.
 4. Avmarkera kryssrutan Skrivskydd rekommenderas.
 5. Klicka på OK.
 6. Spara dokumentet.

Hur man låser ett Word dokument?

Skydda ett dokument med ett lösenord

 1. Gå till Arkiv > information >skydda dokument och > kryptera med lösenord.
 2. Skriv ett lösenord och skriv det sedan igen för att bekräfta det.
 3. Spara filen för att säkerställa att lösenordet verkställs.

Vad menas med marginaler i Word?

I Word har varje sida automatiskt en marginal på en tum. Du kan anpassa eller välja fördefinierade marginalinställningar, ställa in marginaler för motstående sidor, ange extra marginalutrymme om du vill låta binda in dokumentet och ändra hur marginalerna mäts.