:

Hur gör man uppställning minus?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man uppställning minus?
 2. Hur gör man en uppställning?
 3. Hur adderar man tal?
 4. Vad är svaret på addition?
 5. Vad heter de fyra räknesätten?
 6. Hur gör man en uppställning med delat?
 7. Hur skriver man multiplikation?
 8. Hur adderar man Grundpotensform?

Hur gör man uppställning minus?

Subtraktion med uppställning

 1. Ställa upp talen ovanpå/under varandra där det tal som du skall subtrahera med ställs underst.
 2. Entalssiffrorna, tiotalssiffrorna, hundratalssiffrorna osv. ...
 3. Subtrahera sedan den översta entalssiffran med den nedersta entalssiffran och sätt resultatet under strecket.

Hur gör man en uppställning?

Multiplikation med uppställning

 1. Ställ upp talen ovanpå varandra där du sätter det minsta talet underst.
 2. Multiplicera sedan den minsta typen av tal (tex entalen) i det nedersta talet med det minsta talet i det övre talet.

Hur adderar man tal?

Genom att addera första och sista talet i talserien och sedan dela det i två så får man fram medelvärdet av alla talen i talserien. Sedan så tar man bara medelvärdet och multiplicerar det med antalet tal i serien. Och vips så har man summan av alla talen.

Vad är svaret på addition?

Svaret som man får när man lägger ihop flera tal, eller termer, kallas för summa. Några vanliga uttryck för addition är plus, lägga ihop, beräkna summan och tillsammans.

Vad heter de fyra räknesätten?

Här kommer vi att repetera de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

Hur gör man en uppställning med delat?

Kort division – dividera med uppställning

 1. Här skriver vi det minsta talet nederst (nämnaren) och största talet överst (täljaren) när vi ställer upp dem ovanpå varandra med ett vägrätt streck mellan talen.
 2. Sedan undersöks hur många gånger som det nedersta talet går i varje siffra i det översta talet.

Hur skriver man multiplikation?

Multiplikation (gånger) Multiplikation skrivs med en punkt, ett x eller en * (asterix). Det är även korrekt att skriva med enbart parantes eller ett antal okända, men ofta så förstår inte datorprogram detta, varför man får komplettera med en asterix. Vi kommer mest att använda skrivsättet 4*3.

Hur adderar man Grundpotensform?

Vid addition och subtraktion av tal i grundpotensform kan INTE lagarna ovan tillämpas. Det enklaste sättet att lösa dessa uppgifter är att skriva om till vanliga tal innan de beräknas. Om svaret sedan anges i grundpotensform, så omvandlas resultatet åter efter beräkning.