:

När har man rätt till rättshjälp?

Innehållsförteckning:

 1. När har man rätt till rättshjälp?
 2. Vad ingår i rättshjälp?
 3. Kan man få rättshjälp flera gånger?
 4. Vilken juridisk hjälp rättshjälp kan du få vid tvistemål?
 5. Kan man få bidrag för advokatkostnader?
 6. Kan man få rättshjälp vid vårdnadstvist?
 7. Vad är rättshjälp och rättsskydd?
 8. Hur kan jag få rättshjälp?
 9. Hur får man juridisk hjälp?
 10. Vad kostar en vårdnadstvist med advokat?

När har man rätt till rättshjälp?

Pengar eller annat av ekonomiskt värde För att kunna få rättshjälp ska värdet på tvisten röra minst ett halvt prisbasbelopp, 23 800 kronor (2021). Handlar det om ett lägre värde kan du antagligen inte få rättshjälp.

Vad ingår i rättshjälp?

I rättshjälp ingår följande:

 • Delar av kostnaden för ditt rättshjälpsbiträde (advokat eller jurist) upp till 100 timmar. ...
 • Kostnader för bevisning vid allmän domstol, Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.
 • Utredningskostnader upp till 10 000 kronor (exklusive moms).
 • Kostnader för tolk och översättning.

Kan man få rättshjälp flera gånger?

I fall som avses i första stycket 9 får rättshjälp beviljas när den rättssökandes egna kostnader i angelägenheten har uppgått till minst tre gånger det basbelopp som anges i 6 § första stycket.

Vilken juridisk hjälp rättshjälp kan du få vid tvistemål?

Rättshjälp omfattar kostnader för juridiskt ombud, medlare, bevisning, tolk med mera. Om det finns rättsskydd i en hemförsäkring täcker det kostnaderna i första hand. ... Parterna behöver i dessa situationer juridiska ombud som tar till vara deras bästa intressen samt för deras talan.

Kan man få bidrag för advokatkostnader?

Rättshjälp är en statlig ersättning som syftar till att göra det möjligt för dem som inte har ekonomiska förutsättningar att själv betala att ändå kunna anlita rättsligt biträde. Staten betalar då en del av kostnaderna och du själva en fastställd rättshjälpsavgift.

Kan man få rättshjälp vid vårdnadstvist?

Om det är så att man inte har en hemförsäkring som innehåller rättsskydd kan man ansöka om rättshjälp. Rättshjälp är en möjlighet för personer att ekonomisk hjälp av staten för att betala advokat-/juristkostnader. Möjligheten till rättshjälp regleras i rättshjälpslagen (RHL).

Vad är rättshjälp och rättsskydd?

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Rättshjälp är ekonomiskt hjälp tänkt för den som inte har rättsskydd. Huvudregeln är att du ska utnyttja rättsskyddet i din försäkring när du behöver ekonomisk hjälp i en tvist.

Hur kan jag få rättshjälp?

Så här gör du för att ansöka om rättshjälp....Tänk på att du måste ha fått rättslig rådgivning i ärendet innan du kan ansöka.

 1. Fyll i ansökan. Fyll i blanketten tillsammans med din advokat eller jurist. ...
 2. Fyll i uppgifter om ditt ekonomiska underlag. ...
 3. Skriv under ansökan. ...
 4. Advokaten eller juristen lämnar in ansökan.

Hur får man juridisk hjälp?

Advokatsamfundet driver sedan lång tid ett projekt benämnt Advokatjouren där advokater ger gratis juridisk rådgivning. Via Advokatjouren har du möjlighet att träffa en advokat och få juridisk rådgivning under 15 minuter utan att det kostar dig något. Rådgivningen sker via ett personligt och enskilt möte med advokaten.

Vad kostar en vårdnadstvist med advokat?

Vanligast är att advokaters arvode ligger i enlighet med rättshjälpstaxan som för år 2018 ligger på 1 359 kr ex moms per timme vid vårdnadstvister. Om du har en hemförsäkring och uppfyller försäkringsbolagets villkor kan den advokat du anlitar ta ditt rättsskydd i anspråk.