:

Hur räknar jag ut en ekvation?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar jag ut en ekvation?
 2. Hur förkortar man ekvationer?
 3. Måste en ekvation ha en variabel?
 4. Hur räknar man ut Balansmetoden?
 5. Hur ritar man en ekvation?
 6. Vad är algebra åk 7?
 7. Hur löser man en ekvation?
 8. Vad är en lösning till ekvationen?
 9. Hur gör man ekvationer med variabler i båda leden?

Hur räknar jag ut en ekvation?

Genom att addera eller subtrahera en term på båda sidorna om likhetstecknet kan man skriva om ekvationen, så att variabeln står ensam i det ena ledet. Det kan också förekomma att man får lov att multiplicera eller dividera båda leden med ett tal.

Hur förkortar man ekvationer?

I en ekvation kan man förkorta bort (dividera med) ett uttryck, som innehåller obekanta (x), under förutsättning, att man samtidigt sätter detta uttryck lika med 0, och låter det bestämma en rot till ekvationen.

Måste en ekvation ha en variabel?

När vi löser en ekvation, söker vi alltid ett okänt värde som gör att likheten mellan två uttryck stämmer. Uttrycket till vänster om likheten kallas vänsterledet och förkortas VL, medan uttrycket till höger om likheten kallas högerled och förkortas HL.

Hur räknar man ut Balansmetoden?

Det går ut på att man kan lösa en ekvation med hjälp av upprätthålla balansen mellan vänster- och högerled.

 1. Metoden bygger på två huvudprinciper: Den ena är att skriva både vänsterled och högerled så enkla som möjligt. ...
 2. 60 - 5x + 8x = 28 + 7x. ...
 3. 60 + 3x = 28 + 7x. ...
 4. 60 - 28 + 3x = 28 - 28 + 7x. ...
 5. 32 + 3x -3x = 7x - 3x. ...
 6. 32/4 = 4x/4.

Hur ritar man en ekvation?

När vi har ett problem kan vi försöka formulera det matematiskt. Ett första steg är då att införa lämpliga variabler, till exempel x, och teckna uttryck. Med hjälp av uttryck kan vi ofta formulera problemet som en ekvation. Ekvationen kan vi sedan försöka att lösa med hjälp av till exempel balansering.

Vad är algebra åk 7?

I det här kapitlet lär vi oss att teckna och beräkna uttryck, vad en variable är och hur vi kan räkna med variabler. Vi lär oss även vad en ekvation är och hur vi kan teckna och beräkna ekvationer.

Hur löser man en ekvation?

 • Om en ekvation innehåller variabler i uttrycken i båda leden (alltså i såväl vänster led som höger led), löser vi ekvationen genom att först försöka samla alla variabler på samma sida. Exempelvis kan vi ha ekvationen − 42 x

Vad är en lösning till ekvationen?

 • En lösning till ekvationen är ett tal x, om ekvationens vänstra led (VL) är lika mycket som (samma värde) ekvationens högra led (HL). Här kan vi ganska lätt se att x = 15 är en lösning. Anton hade enligt uttrycket (400-250) förbrukat bensin för 150 kr, och eftersom kostnaden för bensinen var 10 kr/mil blir körsträckan: 150/10=15.

Hur gör man ekvationer med variabler i båda leden?

 • Ekvationer med variabler i båda leden. Om en ekvation innehåller variabler i uttrycken i båda leden (alltså i såväl vänster led som höger led), löser vi ekvationen genom att först försöka samla alla variabler på samma sida. Exempelvis kan vi ha ekvationen. − 42 x.