:

Varför gör man ablation?

Innehållsförteckning:

  1. Varför gör man ablation?
  2. Vad är en his ablation?
  3. Vem utför ablation?
  4. Vilka sjukhus utför ablation?
  5. Hur många gånger kan man göra en ablation?

Varför gör man ablation?

Ablation är en behandlingsmetod mot olika typer av hjärtklappning som enbart används när behandling med läkemedel inte fungerar. Under ingreppet blockeras de elektriska signalerna som orsakar besvären.

Vad är en his ablation?

His-Ablation Denna metod innebär att förbindelsen mellan förmak ock kammare tas bort genom ablation. His-ablation utförs i första hand på äldre patienter med kroniskt förmaksflimmer där det inte går att reglera hjärtfrekvensen med mediciner.

Vem utför ablation?

Hög kompetens och erfarenhet. Arytmicenter är en högspecialiserad klinik för utredning och behandling av patienter med störningar i hjärtats rytm, så kallade arytmier. Kliniken öppnade för drygt 11 år sedan och vi har sedan starten utfört drygt 4 600 ablationer varav ca 3 400 flimmerablationer.

Vilka sjukhus utför ablation?

Arytmicenter på Södersjukhuset och läkaren Anders Englund. Med ett hjärta som rusar okontrollerat finns det numera en etablerad behandling som kallas ablation. Tekniken är avancerad, men flimmerablationerna blir allt vanligare vid sidan av medicinering av läkemedel som kan ge svåra biverkningar.

Hur många gånger kan man göra en ablation?

Således är ablation av persisterande flimmer mera omfattande jämfört med paroxysmalt sådant och lyckande frekvensen är lägre med ett ingrepp och ibland krävs två och vid enstaka tillfällen upp till tre ingrepp för att bli av med si persisterande flimmer.