:

Hur återvinns elavfall?

Innehållsförteckning:

  1. Hur återvinns elavfall?
  2. Vad räknas som elskrot?
  3. Vad gör man med elektronikskrot?
  4. Var slänga elavfall?
  5. Varför är det så viktigt att trasiga och på annat sätt förbrukade produkter återvinns?
  6. Var återvinns elavfall?
  7. Hur återvinns elektronik?
  8. Vad räknas som Småelektronik?
  9. Vad räknas som elektronikavfall?

Hur återvinns elavfall?

Avfallet transporteras till olika återvinningsanläggningar som är specialiserade på olika typer av el-avfall. Innan återvinning kan ske demonteras och behandlas avfallet. Alla miljöfarliga komponenter och ämnen plockas bort och behandlas som farligt avfall.

Vad räknas som elskrot?

Allt som drivs med sladd eller batteri räknas som elavfall. Även glödlampor, lysrör och lågenergilampor räknas som elavfall.

Vad gör man med elektronikskrot?

Återförsäljare av elektronik och elektroniska produkter (EE-produkter) har ansvar för att informera deras kunder att de tar emot trasiga EE-produkter för återvinning. Detta betyder att du kan lämna in din gamla tvättmaskin till vilken som helst återvinningsstation hos Elgiganten, även fast du inte köper en ny.

Var slänga elavfall?

Allt som har sladd eller drivs med batteri räknas som elavfall och lämnas på en återvinningscentral, samlaren eller till Farligt avfall-bilen. Från den 1 oktober 2015 måste butiker som säljer elutrustning också ta emot uttjänta elprodukter.

Varför är det så viktigt att trasiga och på annat sätt förbrukade produkter återvinns?

Elektronikåtervinning är till exempel otroligt viktigt då de flesta tekniska prylar består av material som är skadliga för miljön. Tas de om hand på rätt sätt kommer du göra något bra för planeten samtidigt som din förbrukade apparat kan förvandlas till något annat.

Var återvinns elavfall?

Kommunernas återvinningscentraler tar emot alla typer av elavfall. Kommunen kan även hämta större elavfall, till exempel kyl eller frys, mot en avgift. Alla butiker som säljer ny elektronik måste ta emot och återvinna gamla elprylar.

Hur återvinns elektronik?

För att återvinna skrotet på ett miljövänligt sätt demonteras elektroniken, ämnena separeras och skrotet saneras. Därefter sorteras komponenterna. Metaller går till materialåtervinning, flamskyddade plaster till destruktion med energiutvinning och vissa standardkomponenter till återanvändning i enklare elektronik.

Vad räknas som Småelektronik?

Med småelektronik menas exempelvis mobiltelefoner, läsplattor och annan mindre elektronisk utrustning. Syftet med uppdraget är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. Uppdraget ska redovisas senast den .

Vad räknas som elektronikavfall?

Allt avfall som har sladd eller drivs med batteri räknas som elektronikavfall. Det är viktigt att du lämnar in det på ett godkänt insamlingsställe. Trasiga lampor, mobiltelefoner, vattenkokare och TV-apparater är vanliga exempel på elektronikavfall som ska sorteras ut och lämnas till återvinning.