:

Vad gör en Anläggningsmaskinförare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en Anläggningsmaskinförare?
  2. Vad gör en Anläggningsförare?
  3. Hur är det att jobba som maskinförare?
  4. Vad tjänar en Anläggningsförare?
  5. Hur mycket tjänar en Anläggningsmaskinförare?
  6. Vad är lönen för en grävmaskinist?
  7. Vad tjänar en Hjullastarförare?
  8. Vad gör en mark och Anläggare?
  9. Hur är det att jobba som grävmaskinist?
  10. Vad gör en Hjullastarförare?

Vad gör en Anläggningsmaskinförare?

Anläggningsmaskinförare arbetar vid byggandet av hus, bostadsområden, vägar och anläggningar. ... I arbetet ingår att köra maskiner för grävning, lastning och lossning. Yrkesgruppen är stor, det finns många olika arbetsuppgifter och maskiner med olika aggregat.

Vad gör en Anläggningsförare?

Ämnet anläggningsförare behandlar olika typer av jordförflyttande anläggningsmaskiner och deras utrustning samt hur de hanteras. Det behandlar även olika typer av anläggningsarbeten.

Hur är det att jobba som maskinförare?

Vanliga arbetsuppgifter är att köra och underhålla anläggningsmaskiner, gräva och schakta för hus, anläggningar och vägar, gräva och lägga vatten- och avloppsledningar, lasta och lossa olika typer av gods och material. Du kan också gräva ner kablar, arbeta i grustag eller med torvhantering.

Vad tjänar en Anläggningsförare?

Medianlönen inom anläggning- och markarbete ligger på 25 000 kr. Detta kan variera på regionen, erfarenhet och vilken befattning du har. Exempelvis tjänar grävmaskinister generellt mer i lön, där medianlönen hamnar på 31 000 kr.

Hur mycket tjänar en Anläggningsmaskinförare?

32 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad är lönen för en grävmaskinist?

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för grävmaskinist....Löneskillnader mellan män och kvinnor.

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201732 400 kronor30 800 kronor
201828 700 kronor32 200 kronor
201931 800 kronor33 100 kronor
202032 600 kronor32 500 kronor

Vad tjänar en Hjullastarförare?

32 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad gör en mark och Anläggare?

I rollen som Anläggare arbetar du med olika typer av mark och anläggningsarbeten som grundläggning, rörläggning, schaktarbete och stensättning. Du har ett omväxlande jobb och arbetar för det mesta utomhus. Du bör hantera flera arbetsuppgifter parallellt och prestera bra även under tidspress.

Hur är det att jobba som grävmaskinist?

En grävmaskinist tillbringar större delen av sin arbetstid i hytten på maskinen. Arbetsuppgifter är bland annat att manövrera grävmaskinen för att flytta jord och schaktmassor, som till exempel att gräva ut för en grund till ett hus, gräva diken eller arbeta vid vägbyggen. Resor och arbete på annan ort kan förekomma.

Vad gör en Hjullastarförare?

Om yrket och utbildningen Vanliga arbetsuppgifter är att köra och underhålla anläggningsmaskiner, gräva och schakta för hus, anläggningar och vägar, gräva för och lägga vatten- och avloppsledningar, lasta och lossa olika typer av gods och material. Du kan också gräva ner kablar och arbeta i grustag.