:

Finns det barnsoldater i Kina?

Innehållsförteckning:

  1. Finns det barnsoldater i Kina?
  2. Hur ser barnarbete ut idag?
  3. Hur är barnadödligheten i Kina?
  4. Hur lever barn i Kina?
  5. Hur har barn det i Kina?
  6. Har Kina tryckfrihet?
  7. Har Afghanistan skrivit under barnkonventionen?

Finns det barnsoldater i Kina?

Andelen barn mellan 5 och 17 år som är involverade i barnarbete. Delmål 8.7 är att "vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. ...

Hur ser barnarbete ut idag?

Fler pojkar än flickor tvingas att arbeta, fördelningen är ungefär 63 miljoner flickor mot 97 miljoner pojkar. Barnarbete är mycket mer förekommande på landsbygden än i städerna, hela tre gånger vanligare. ... Tvärtom mot hur det kan uppfattas, så är detta arbete ofta både tungt och farligt.

Hur är barnadödligheten i Kina?

Folkrepubliken Kina har gjort framsteg när det kommer till barns rättigheter de senaste åren. Mellan 19 har bland annat barnadödligheten minskat drastiskt och 96 procent av barnen fullföljer nu sin nioåriga grundskoleutbildning.

Hur lever barn i Kina?

*Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. *Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. *Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

Hur har barn det i Kina?

Den introducerades 1979 för att bromsa landets befolkningstillväxt, och avvecklades formellt 2015. Ettbarnspolitiken såg dock inte likadan ut i hela Kina och det kunde skilja sig mellan provinser, städer och landsbygd. Sedan 2016 råder i Kina en tvåbarnspolitik. Sedan 2021 råder i Kina trebarnspolitik.

Har Kina tryckfrihet?

Den kinesiska konstitutionen garanterar allmän åsikts-, yttrande-, tryck-, förenings-, mötes-, demonstrations- och religionsfrihet. I praktiken är dock samtliga friheter inskränkta i varierande grad. Särskilt förenings-, informations- och yttrandefriheten samt minoriteters rättigheter har försämrats de senaste åren.

Har Afghanistan skrivit under barnkonventionen?

Afghanistan har lämnat sin första rapport om hur landet följer barnkonventionen till FN:s barnrättskommitté. ... Afghanistan ratificerade barnkonventionen 1994 och landet har också ställt sig bakom konventionens tilläggsprotokoll med skärpta regler för att skydda barn i väpnade konflikter och förhindra handel med barn.