:

Hur montera Bärläktsteg?

Innehållsförteckning:

  1. Hur montera Bärläktsteg?
  2. Vem monterar Takstegar?
  3. Hur ska en takstege sitta?
  4. Hur monterar man ett glidskydd för stege?
  5. Hur lägga Underlagspappen?
  6. Vad kostar en Takbrygga?
  7. Vad kräver sotaren?
  8. Vad är glidskydd?

Hur montera Bärläktsteg?

Bärläktssteg monteras enkelt genom att haka byglarna över både takpanna och bärläkten i pannans lägsta del. Notera att läkten inte får vara skarvad eller vara försvagad av t ex kvistar där bärläktsstegen skall sitta. Bärläktsstegen skall monteras på rad rakt ovanför varandra och får inte förskjutas i sidled.

Vem monterar Takstegar?

Taksäkerhet är viktigt. Du som fastighetsägare är ansvarig för att taket är säkert plats för sotaren, snöskottare, hantverkare samt för dig och din familj. Taksäkerhet betyder att man ska kunna arbeta eller gå upp på taket utan risk för olycksfall.

Hur ska en takstege sitta?

Takstegar: Alla takstegar ska vara fast monterade i takkonstruktionen enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Alla stegar måste vara fastsatta både upptill och nedtill på taket, så att stegarna inte går att röra i sidled. Bredd på stegen ska vara minst 350 mm mellan vangstyckena.

Hur monterar man ett glidskydd för stege?

Glidskydd för stege monteras på läkten under ne- dersta takpannan. Montering utförs under takpannans högsta del. Avstånden mellan byglarna anpassas efter stegens bredd. Skruva fast byglarna direkt i bärläkt och takfotsläkt med träskruvar 6,5x38 mm som medföljer.

Hur lägga Underlagspappen?

Innan underlagspappen monteras ska inbyggnadsfuktkvoten vara max 16 %. Montera en 300 mm bred remsa med underlagspapp på råsponten vid takfoten. Låt pappen sticka ut 15–20 mm från råsponten. Fäst remsan med 25x2,5 mm pappspik med ett centrumavstånd på 30 cm.

Vad kostar en Takbrygga?

Produktinformation: Takbrygga i profildurk

ArtNrYtbehandlingPris
GPB2310Grålackerad (RAL 7011)1125 SEK
LPB2310Specialkulör *1125 SEK
RPB2310Rödlackerad (RAL 3009)1125 SEK
SPB2310Svartlackerad (RAL 9005)1125 SEK

Vad kräver sotaren?

För att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt finns det krav på en säker väg till och på skorstenen. Det ska finnas stegar eller takbryggor på taket. Ett glidskydd ska finnas vid takfoten för att stegen från marken ska kunna stå stadigt. Stegarna och takbryggorna ska vara av metall.

Vad är glidskydd?

Glidskydd monteras vid takfot för att säkra den lösa markstegen och förhindra att stegen glider nedåt, bakåt eller i sidled vid uppstigning till taket. Glidskyddet bör monteras vid sidan om takstegen/bryggan för att underlätta övergången från den lösa stegen.