:

Hur mycket pengar får man av stipendium?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket pengar får man av stipendium?
  2. Hur får man stipendium i nian?
  3. När ska man söka stipendier?
  4. Kan man få stipendium i gymnasiet?
  5. När kan man få stipendium?
  6. Hur gammal måste man vara för att få stipendium?

Hur mycket pengar får man av stipendium?

Det vanligaste är dock att man får stipendier på 100kr, du kanske kan lite mer om pengarna är ämnade för något speciellt som uppfyller kraven och kräver större summor för att bli av. Du kan söka stipendium om du behöver hjälp att finansiera flygbiljett vid utlandsstudier, forskningsprojekt, mm.

Hur får man stipendium i nian?

Krav för att få stipendiet Stipendiaterna måste ha minst 325 meritpoäng (av 340 möjliga) i slutbetyg från årskurs 9 i en kommunal eller fristående skola i Haninge. Stipendiet består av ett diplom och ett presentkort.

När ska man söka stipendier?

Stipendierna kan tidigast sökas av elever i årskurs 6 och kan beviljas för studier från och med årskurs 7 i grundskolan till dess den sökande avlägger en akademisk grundexamen dock längst till och med det läsår då den sökande fyller 24 år (är du född före 1998 så kan du inte söka).

Kan man få stipendium i gymnasiet?

Du som går på gymnasiet kan söka stipendium. Att söka stipendium kan vara en bra tillfällig lösning när man är i behov av extra ekonomiskt stöd. Det finns några fonder som delar ut stipendier till gymnasieelever.

När kan man få stipendium?

Stipendier delas ut för många olika ändamål. Du kan söka stipendier för exempelvis studier, utbildning, idrottsliga ändamål, för att hjälp med ekonomin, om du har ett handikapp eller för att kunna åka på en studieresa.

Hur gammal måste man vara för att få stipendium?

Stipendierna kan tidigast sökas av elever i årskurs 6 och kan beviljas för studier från och med årskurs 7 i grundskolan till dess den sökande avlägger en akademisk grundexamen dock längst till och med det läsår då den sökande fyller 24 år (är du född före 1998 så kan du inte söka).