:

Finns det 18 årsgräns på bio?

Innehållsförteckning:

  1. Finns det 18 årsgräns på bio?
  2. Vad gäller vid 15 års gräns på bio?
  3. Varför har man åldersgräns på filmer?
  4. Vad innebär Barntillåten film?
  5. Får man filma på bio?
  6. Är det olagligt att filma på bio?
  7. Vad får man göra när man är 15?
  8. Får barn gå in själva och se på bio?
  9. Hur sätts åldersgränser film?
  10. Får barn gå själv på bio?

Finns det 18 årsgräns på bio?

Från och med 11 års ålder kan man i vuxens sällskap se filmer med 15-årsgräns. Som vuxen räknas den som fyllt 18 år och är myndig. ... Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.

Vad gäller vid 15 års gräns på bio?

Det är Statens Medieråd som fastställer om en film skall få en lägre åldersgräns än 15 år för offentlig visning. De kan då bestämma åldergränserna: Barntillåten, 7, 11 eller 15 år. Om filmen inte är granskad får den åldergränsen 15 år. När filmen är tillåten från 7 år så får barn under 7 år följa med i vuxens sällskap.

Varför har man åldersgräns på filmer?

För att skydda barn från filmer som kan vara till skada för deras välbefinnande ska alla filmer som visas på biograf för barn under 15 år granskas av Statens medieråd. Här får du veta mer om åldersgränser.

Vad innebär Barntillåten film?

7-årsgräns innebär att man, för att se på filmen utan vuxet sällskap, måste fyllt 7 år. I vuxens sällskap är filmen barntillåten. Barntillåten film är tillåten för alla åldrar. Ej granskad innebär att ingen åldersgräns är satt ännu då filmen inte har hunnit granskas av Statens Medieråd.

Får man filma på bio?

– Enkelt uttryckt får man fotografera överallt på allmän plats. Men man får inte fota skyddsobjekt, i domstolar och på privat mark där det råder fotoförbud, det vill säga där någon har bestämmande och beslutande rätt som till exempel biografer, gallerior och skolor, säger Thomas Riesler.

Är det olagligt att filma på bio?

Den som bryter mot lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vad får man göra när man är 15?

15 år. Du blir straffmyndig. Det betyder att du kan straffas för ett brott. Du får köra moped.

Får barn gå in själva och se på bio?

Vi reder ut begreppen. Alla filmer som visas på bio har en fastställd åldersgräns. ... Alltså är filmer som är tillåten från 11 år, i vuxens sällskap tillåten från 7 år. Och filmer som är tillåten från 7 år är barntillåtna om man ser den tillsammans med en vuxen.

Hur sätts åldersgränser film?

Alla filmer ses av två filmgranskare på Statens medieråd. Filmgranskarna ser filmen och gör en gemensam bedömning. Vid oenighet kallas en tredje filmgranskare in för att fastställa åldersgränsen.

Får barn gå själv på bio?

Vi reder ut begreppen. Alla filmer som visas på bio har en fastställd åldersgräns. ... Alltså är filmer som är tillåten från 11 år, i vuxens sällskap tillåten från 7 år. Och filmer som är tillåten från 7 år är barntillåtna om man ser den tillsammans med en vuxen.